Ze Wstępnych wyników plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych – zboża jare 2018 opracowanych właśnie przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych można wyczytać, że jęczmień jary plonował dużo niżej niż wcześniej.

Plon wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki a1 wynosił 60,8 dt/ha, a na wysokim a2 – 66,9 dt/ha.

Dla porównania w 2017 r. był on znacznie wyższy i kształtował się na poziomie analogicznie a1 – 69,7 dt/ha, a2 – 79,9 dt/ha. Więcej ziarna tego gatunku zebrano też w roku 2016: a1 – 65,2 dt/ha i a2 – 72,5 dt/ha.

Trzeba zauważyć, że do wzorca wykorzystano w 2018 r. następujące odmiany: RGT Planet, Runner, Radek, w roku 2017 i 2016: RGT Planet, Olympic, Soldo, Radek.

Jak poradziły sobie poszczególne odmiany?

W typie jęczmienia browarnego w tym roku najwyżej plonowały na poziomie a1:

 • Bente – 107 proc. wzorca,
 • KWS Dante – 103 proc. proc. wzorca,
 • Esma – 102 proc. wzorca.

W typie jęczmienia browarnego w tym roku najwyżej plonowały na poziomie a2:

 • Bente – 107 proc. wzorca,
 • KWS Dante – 102 proc. wzorca, 
 • RGT Planet – 102 proc. wzorca.

COBORU określiło też wskaźnik jakości browarnej danej odmiany, a najwyższe wyniki (dobre do bardzo dobrych) osiągnęły wśród odmian badanych w 2018 r.:

 • Accordine – 7,95
 • RGT Planet – 7,8
 • Xanthe – 7,2
 • Esma – 7.

Najwyżej plonujące odmiany typu pastewnego – oplewionego na poziomie a1:

 • MHR Fajter – 103 proc. wzorca,
 • KWS Olof – 102 proc. wzorca,
 • Ismena – 102 proc. wzorca,
 • Maggie – 102 proc. wzorca,
 • Pilote – 102 proc. wzorca,
 • Paustian – 102 proc. wzorca.

Z kolei odmiany typu pastewnego na poziomie a2 plonowały:

 • Maggie – 104 proc. wzorca,
 • KWS Olof – 103 proc. wzorca,
 • Ismena – 103 proc. wzorca,
 • Pilote – 102 proc. wzorca,
 • Paustian – 102 proc. wzorca,
 • KWS Vermont – 102 proc. wzorca,
 • Soldo – 102 proc. wzorca.