Wyniki opublikowane przez COBORU pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a dla odmian nowych, także z doświadczeń rejestrowych. Badania zostały przeprowadzone tradycyjnie na dwóch poziomach agrotechniki: a1 (przeciętna agrotechnika) i a2 (wysoki poziom agrotechniki). Średni plon dla odmian został wyliczony na podstawie 81 proc. doświadczeń realizowanych w sezonie wegetacyjnym 2015/2016.Jak podaje COBORU wyniki będą sukcesywnie aktualizowane i mogą w niewielkim stopniu ulec jeszcze zmianie.

Na podstawie tej publikacji można wywnioskować, że jęczmień ozimy plonował słabej niż w latach ubiegłych. Plon wzorca (w 2016 r. wzorcem jest średni plon odmian: KWS Kosmos, SU Melania, Titus) dla poziomu a1 wyniósł – 78,4 dt/ha, z kolei w roku 2015 – 86,0 dt/ha, a w roku 2014 – 81,0 dt/ha (w 2015r. oraz  2014r. wzorzec stanowiły odmiany Souleyka, SU Melania, Titus). Dla poziomu a2 plon wzorca kształtował się na poziomie 89,5 dt/ha, w roku 2015 – 96,9 dt/ha, w roku 2014 – 94,7 dt/ha.

Poniżej podajemy listę najwyżej plonujących odmian jęczmienia ozimego

Na poziomie agrotechniki a1:

• KWS Kosmos 109 proc. wzorca
• Fridericus 104 proc. wzorca
• Arenia 104 proc. wzorca
• Zenek 100 proc. wzorca
• Quadriga 99 proc. wzorca
• Scarpia 98 proc. wzorca
• Antonella 98 proc. wzorca
• KWS Meridian 97 proc. wzorca
• SU Elma 96 proc. wzorca
• SU Melania 96 proc. wzorca
• Nele 96 proc. wzorca

Na poziomie agrotechniki a2:

• KWS Kosmos 108 proc. wzorca
• Arenia 105 proc. wzorca
• Fridericus 101 proc. wzorca
• Quadriga 100 proc. wzorca
• KWS Meridian 100 proc. wzorca
• Scarpia 98 proc. wzorca
• Antonella 98 proc. wzorca
• SU Elma 97 proc. wzorca

Warto tu zaznaczyć, że w zestawieniu COBORU podane są także wyniki dla plonowania jęczmienia dwurzędowego (wszystkie powyżej odmiany są wielorzędowe). Najlepiej w tej grupie plonował SU Vireni 97 proc. wzorca. Jedyna badana odmiana jęczmienia ozimego browarnego Vincenta plonowała na poziomie 76 proc. wzorca.