Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 30 listopada 2017 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Informacja obejmuje również wyniki plonowania odmian niewpisanych do Krajowego rejestru, które pochodzą ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych. Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie.

Kukurydza na ziarno – odmiany wczesne. Plon i wilgotność ziarna.

Uzyskiwane w tegorocznych doświadczeniach plony są raczej przeciętne. Wilgotność ziarna natomiast jest najwyższa od 4 lat i średnio została wyszacowana na 29,5 proc.

Wzorcem jest średni plon z wszystkich odmian badanych w tej grupie wczesności. Plon ziarna wzorca przy 14 proc. wilgotności został ustalony na poziomie 115,6 dt/ha (121,6 dt/ha w 2016r., 74,3 dt/ha w 2015r., 114,2 dt/ha w 2014 r.) Natomiast średnia wilgotność ziarna podczas zbioru w 2017 r. wyniosła 29,5 proc. (23,8 proc. w 2016r., 21,6 proc. 2015 r., 25,6 proc. 2014 r.) Najlepiej w tej grupie wczesności plonowały:

• SY Talisman – 107 proc. wzorca
• LG31255 - 106 proc. wzorca
• Agro Fides - 103 proc. wzorca
• Rianni - 103 proc. wzorca
• Farmplus - 103 proc. wzorca
• Kwintus - 102 proc. wzorca
• KWS Magnet - 101 proc. wzorca
• KWS Vitellio - 100 proc. wzorca
• RGT Chromixx – 100 proc. wzorca