Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych udostępnił wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych – zboża jare 2018. Jak na tle dwóch poprzednich lat wypadł owies? Jak się można domyśleć – słabo.

Plon wzorca za ten rok to 60,2 dt/ha, kiedy w 2017 było to 69,5 d/ha, a w 2016: 64 dt/ha.

Trzeba zauważyć, że wzorzec to uśredniony plon takich odmian jak 2018: Kozak, Bingo, Agent, 2017: Kozak, Bingo, Nawigator, 2016: Bingo, Nawigator, Krezus.

Które odmiany plonowały najwyżej?
- Harnaś – 102 proc. wzorca,
- Lion – 101 proc. wzorca,
- Monsun – 101 proc. wzorca,
- Kozak – 101 proc. wzorca.