Z pomocą przychodzą wstępne wyniki badań przygotowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Podają oni na podstawie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego, jak radziła sobie w trzech ostatnich latach pszenica jara. Okazuje się, że osiągnęła ona niższy plon niż w roku 2012, ale wyższy od tego w roku 2011.


Plon wzorca w 2013 r. na poziomie a1 (przeciętnym agrotechniki) wyniósł 64,8 dt/ha, a na poziomie a2 (wysoki poziom agrotechniki) - 77,3 dt/ha. Za wzorzec posłużyły takie odmiany jak: KWS Torridon, Tybalt i Trappe.

W zestawieniu było najwięcej odmian jakościowych. W sumie niewiele z nich plonowało na poziomie wyższym od wzorca, a konkretnie były to trzy - te same odmiany. Na poziomie a1 najwyższy plon osiągnęły: Tybalt - 104 proc. wzorca, Izera i Struna - 102 proc. wzorca. Na poziomie a2 były to: Struna - 103 proc. wzorca, Izera i Tybalt - 102 proc. wzorca.

Oceniono też procent roślin żywych i w tym zestawieniu najlepiej wypadła Ostka Smolicka - 71 proc., na drugim miejscu Bombona - 65 proc., a na trzecim Tybalt - 63 proc. roślin żywych.

Brak danych

Brak danych