Firma przedstawiła wyniki plonowania trzydziestu jeden odmian kilkunastu firm hodowlano-nasiennych lub dystrybucyjnych. Plon podano zarówno w kontroli, jak dla pełnego programu ochrony BASF w którym wykonano następujące zabiegi: T1 - Capalo 1,5 l/ha, T2 - Adexar Plus 1,5 l/ha (produkt w trakcie rejestracji), T3 - Osiris 1,5 l/ha.


Okazuje się, że najlepsze plony osiągały odmiany w Gurczu na Pomorzu, tam średnia dla pełnej technologii ochrony firmy wyniosła 105,1 dt/ha, a dla kontroli 87,5 dt/ha. Na drugim miejscu odnotowano wyniki w Wielkopolsce, konkretnie w Jarosławcu - 89,27 dt/ha (kontrola 66,35 dt/ha), a w Pągowie (Opolszczyzna) - 84 dt/ha (kontrola 58,6 dt/ha). Generalnie średnia dla pełnej ochrony firmy dla tych wszystkich lokalizacji i wszystkich odmian wyniosłą 94 dt/ha, a dla kontroli 70,2 dt/ha.

Analizując dokładnie plonowanie odmian w poszczególnych lokalizacjach to w pełnej ochronie w Jarosławcu największy plon dały odmiany: Princeps - 101,89 dt/ha, Meister - 11,64 dt/ha, Tobak - 98,57 dt/ha, KWS Ozon - 97,38 dt/ha i Patras - 94,94 dt/ha. W Pągowie odmiany najlepsze plonowały: KWS Ozon - 91,4 dt/ha, Tobak - 91,1 dt/ha, Patras - 90,9 dt/ha, Julius - 90,7 dt/ha i Agil - 90 dt/ha. W Gurczu najwyższe plony osiągnęły: Banderola - 115,6 dt/ha, Tobak - 114,6 dt/ha, NICO6-4364-B - 113,6 dt/ha, Arkadia - 113,4 dt/ha i Meister - 112,3 dt/ha.

Zamieszczamy wyniki BASF.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych