W zeszłym sezonie głównie z powodu bardzo suchego września, a następnie mokrego października, wiele plantacji pszenicy ozimej zakładanych było jeszcze w listopadzie. Tej jesieni można powiedzieć, że mamy jeszcze większy problem z terminowym zasianiem ozimin.

Pola zalane, ciężko o uprawki i wykonanie siewu w przyzwoitych warunkach. Za pasem listopad i jeśli warunki będą przyzwoite, z pewnością nie jeden producent zdecyduje się jeszcze na siew. Pszenica z siewów listopadowych może się udać, lecz wszystko zależy od warunków, jakie będą panować na krótko po siewie, jaka będzie zima i ostatecznie, jaki będzie stan tych ozimin na wiosnę. Niebagatelne znaczenie ma także wiosenna agrotechnika oraz pogoda w tym głównie rozkład opadów. Siejąc pszenicę ozimą w terminach dalekich od optymalnych, trzeba pamiętać o kilku zasadach.

>>> Późny siew i nadmiernie wilgotna gleba – koniecznie zwiększ normę wysiewu

A jak plonowała w tym roku pszenica ozima wysiana po 10 listopada w doświadczeniach prowadzonych przez COBORU wykonywanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO)? Które odmiany wypadły w zestawieniu najwyżej?

Wybrany wzorzec (średni plon z odmian: RGT Kilimanjaro, Patras, Artist, KWS Ozon) prowadzony przy intensywnej agrotechnice plonował na poziomie 79,2 dt/ha. To nieco wyższe plony niż te uzyskiwane w roku ubiegłym, gdzie wzorzec plonował w granicach 78,0 dt/ha.

Warto przy okazji zaznaczyć jak plonował w 2017r. wzorzec wysiany w terminie optymalnym. W przypadku przeciętnego poziomu agrotechniki (tzw. a1), plon wzorca w 2017 r. oszacowano na 90,6 dt/ha. Na a2, czyli w przypadku wysokiego poziomu agrotechniki wzorzec plonował na poziomie 103,9 dt/ha. Czyli opóźnienie siewu wpłynęło istotnie na obniżkę plonowania rzędu około 1-2t/ha.

A jak plonowały wybrane odmiany?

Grupa A (jakościowe)

• RGT Kilimanjaro - 104 proc. wzorca
• Consus - 101 proc. wzorca
• Nordkap - 101 proc. wzorca
• Patras - 101 proc. wzorca
• Mirek - 100 proc. wzorca
• Leandrus – 99 proc. wzorca
• Delawar - 98 proc. wzorca
• Lindbergh – 98 proc. wzorca

Grupa B (chlebowe)

• Hybery F1 - 107 proc. wzorca
• Dolores - 104 proc. wzorca
• Pokusa - 104 proc. wzorca
• Opcja - 102 proc. wzorca
• Rivero - 100 proc. wzorca
• Artist - 99 proc. wzorca
• Dakar - 98 proc. wzorca
• Kometa – 98 proc. wzorca

Grupa C (pozostałe)

• Viborg -105 proc. wzorca
• RGT Kicker - 104 proc. wzorca
• Gimantis - 102 proc. wzorca
• Frisky - 99 proc. wzorca
• KWS Kiran - 95 proc. wzorca