Ploniarka zbożówka z uwagi na występujące u nas długie jesienie z roku na rok stanowi coraz poważniejszy problem. Rolnicy informują o uszkodzeniach powodowanych przez szkodnika. Ploniarka zbożówka zaatakowała regiony, gdzie co roku prowadzone są plantacje kukurydzy i występuje monokultura upraw. Licznie zaatakowała zachód kraju, południe Polski oraz północno-zachodnią część Wielkopolski.

- Z taką sytuację mieliśmy już do czynienia w latach wcześniejszych. Niestety przy zmieniających się warunkach pogodowych i jednoczesnym braku zapraw w kukurydzy, które chroniłyby przed szkodnikiem nie można mówić o zmniejszeniu populacji ploniarki zbożówki – powiedział w rozmowie z redakcją prof. dr. hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Ploniarka zbożówka najpierw atakowała kukurydzę, w której pojawiło się pierwsze pokolenie na przełomie kwietnia i maja. Ploniarka zbożówka naleciała na młode rośliny kukurydzy, kiedy te miały ok. dwa liście.

Obecnie w zboża ozime zaatakowało kolejne pokolenie ploniarki zbożówki. Na zaatakowanych plantacjach obserwujemy pożółknięte liście, a u ich nasady objawy zgnilizny. Liczny atak zbóż ozimych to pokłosie braku skutecznej ochrony, tj. zapraw insektycydowych w kukurydzy.

Szkodliwe są larwy ploniarki zbożówki, które żerują u nasady liści sercowych. Nierozkrzewione rośliny, w których żerują będą obumierać.

– Insektycydy stosowane do zwalczania mszyc wpływają na zmniejszenie populacji ploniarki zbożówki, warto o tym pamiętać tym bardziej że przeciwko mszycom zabieg opryskiwania jest konieczny. Obecnie mszyce licznie występują w młodych zasiewach zbóż i stanowią poważne zagrożenie. W jęczmieniu przede wszystkim z uwagi na możliwość roznoszenia wirusa żółtej karłowatości – powiedział profesor.

Obecnie nie ma preparatów zarejestrowanych do walki z ploniarką zbożówką. Jej zmniejsza w czasie nalotu muchówek na plantację BBCH 11-23 zbóż. Wykonanie zabiegu ochronnego w czasie żerowania larw czy momencie zaobserwowania objawów powodowanych przez ploniarkę zbożówkę jest zabiegiem spóźnionym.