Średnio wczesne odmiany kukurydzy (FAO 230-240) są najczęściej uprawianymi w naszym kraju. Dojrzewają 10-12 dni później niż wczesne, a plonują od nich zdecydowanie wyżej, patrząc zarówno na plon zielonej masy (uprawa na kiszonkę), jak i ziarna. Za masową ich uprawą przemawiają: plenność, pewność osiągnięcia dojrzałości zbiorczej nawet w chłodnym i mokrym roku oraz na tyle wczesne zejście z pola, że udaje się jeszcze zasiać zboże ozime.

Ocenie w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) poddano w minionym roku 45 odmian z tej grupy wczesności. Były wśród nich odmiany figurujące w Krajowym Rejestrze (KR), jak i pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA).

Analizujemy plonowanie tych, które sprawdzane były w ciągu ostatnich 3-4 lat. Dla odmian Sativo, Carolinio KWS, Rivaldinio KWS, Ambrosini, Ricardinio, LG30215, ES Abakus przedstawiono wyniki plonowania od 2013 do 2016 r., a dla ES Asteroid, ES Zorion, Farmezzo, ES Constellation, Acropole, SM Jubilat, ES Meteorit, MAS 20P, SM Hetman od 2014 do 2016 r.

ODMIANY W BADANIACH

Z odmian średnio wczesnych biorących udział w doświadczeniach PDO przy wilgotności ziarna 14 proc. w 2016 r. 8 plonowało powyżej wzorca i 2 uzyskały plon w wysokości 100 proc. wzorca. Rok wcześniej 10 wymienionych odmian kukurydzy plonowało powyżej wzorca i 2 na jego poziomie. W 2014 r. 12 odmian przekroczyło wzorzec, 2 dały plon na poziomie 100 proc. Wzorzec w 2016 r. został ustalony na 128,4 dt/ha, w 2015 r. na 76,5 dt/ha, w 2014 r. na 118,6 dt/ha, w 2013 r. na 103 dt/ha. W latach 2016-2014 wzorzec stanowiła średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średnio wczesnej. W 2013 r. była to średnia z badanych odmian wpisanych do Krajowego Rejestru.

W ostatnich dwóch latach najwyżej plonowała odmiana kukurydzy ES Asteroid, dając 108 proc. wzorca i średnio była najlepiej plonującą spośród ocenianych odmian w 3-letnim okresie badań. Zaraz za nią jest ES Zorion z wynikiem 106 proc. w ubiegłym roku i 105 proc. w latach 2015 i 2014. W 2016 r. 4 odmiany plonowały na poziomie 102 proc. wzorca: Sativo, Farmezzo, ES Constellation, Acropole. Z tych odmian we wcześniejszych latach 2015 i 2014 Farmezzo i ES Constellation średnio plonowały na podobnym poziomie. Wynik Farmezzo w 2015 r. to 109 proc. i 102 proc. w 2014 r. Odmiana ES Constellation w 2015 r. uzyskała nieco mniej, bo 107 proc. wzorca, ale w 2014 r. więcej niż Farmezzo, t j. 104 proc. wzorca.

PLONOWANIE WZGLĘDEM WZORCA

Z odmian średnio wczesnych badanych w latach 2013-2016 kukurydza odmiany Sativo w ostatnim roku wskazała 102 proc. wzorca, w roku wcześniejszym 96 proc., w latach 2014 i 2013 odpowiednio 106 i 107 proc. Na wyrównanym poziomie w ciągu 4 lat plonowały odmiany Rivaldinio KWS i Carolinio KWS. Pierwsza w latach 2014- 2016, dla każdego roku plonowała na poziomie 100 proc. wzorca, w 2013 r. uzyskano plon 103 proc. wzorca. Natomiast Carolinio KWS uzyskała nieco lepsze wyniki, plonując kolejno w latach od roku 2013 do 2016 na poziomie 109 proc., 102 proc., 103 proc., 101 proc. Z odmian ocenianych w ciągu 4 lat poniżej wzorca plonowały 4 w ubiegłym, 2016 r. Ambrosini usykała 98 proc., a Ricardinio, LG30215 i ES Abakus 97 proc. We wcześniejszych latach plonowały na poziomie 100-108 proc. wzorca, przy czym 2 odmiany Ambrosini w 2014 r. i ES Abakus w 2015 r. dały plon poniżej wzorca, odpowiednio 97 i 96 proc.