COBORU opublikowało wstępne wyniki plonowania odmian pszenżyta ozimego w 2017 r. Dane te pochodzą one z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a dla odmian nowych, także z doświadczeń rejestrowych.

Dotychczas przeanalizowano wyniki z 84 proc. doświadczeń. Po pełnej weryfikacji mogą jeszcze ulec zmianie.

Plon wzorca w 2017 roku dla poziomu a1 wyniósł – 84,9 dt/ha, z kolei w roku 2016 – 74,5 dt/ha, a w roku 2015– 84,3 dt/ha.

Dla poziomu a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) plon wzorca kształtował się na poziomie 100,1 dt/ha, w roku 2016– 86,4 dt/ha, w roku 2015 – 96,6 dt/ha.

Należy tu wspomnieć, że wzorcem w 2017 oraz w 2016 były takie odmiany jak: Meloman, Fredro, Trefl. W 2015 – Meloman, Tomko, Fredro.

Poniżej podajemy listę najwyżej plonujących odmian pszenżyta ozimego według badań PDO. Warto tu wspomnieć, że zdecydowana większość z tych odmian pochodzi z polskich hodowli.

na poziomie a1:

• Octavio - 105 proc. wzorca,
• Porto - 104 proc. wzorca,
• Avokado - 104 proc. wzorca,
• Temuco - 104 proc. wzorca,
• Carmelo - 104 proc. wzorca,
• Meloman - 103 proc. wzorca,
• Kasyno - 103 proc. wzorca,
• Tadeus - 102 proc. wzorca,
• Sekret - 102 proc. wzorca,
• Rufus - 101 proc. wzorca,
• Orinoko - 100 proc. wzorca,
• Trapero - 100 proc. wzorca,
• Trefl - 100 proc. wzorca,

na poziomie a2:

• Algoso - 105 proc. wzorca,
• Avokado - 102 proc. wzorca,
• Carmelo - 102 proc. wzorca,
• Octavio - 102 proc. wzorca,
• Rufus - 102 proc. wzorca,
• Temuco - 102 proc. wzorca,
• Fredro - 101 proc. wzorca,
• Lombardo – 101 proc. wzorca,
• Meloman - 101 proc. wzorca,
• Panteon - 101 proc. wzorca,
• Porto - 101 proc. wzorca,
• Tadeus - 101 proc. wzorca,
• Agostino - 100 proc. wzorca
• Borowik - 100 proc. wzorca,
• Orinoko - 100 proc. wzorca,
• Rotondo - 100 proc. wzorca,