Doświadczenia odmianowe zbóż w gospodarstwie ekologicznym w Chwałowicach prowadzone są od 2007r.

Są to badania Porejestrowe dla odmian zbóż prowadzone zgodnie z przyjętą metodyką COBORU, tylko że w tym przypadku zboża uprawiane są metodami ekologicznymi.

Badania te są cennym źródłem w zakresie doboru odmian do uprawy ekologicznej, wybranymi przez IUNG-PIB w Puławach.

W sezonie 2013/2014 założono doświadczenia z 12 odmianami pszenicy ozimej, 13 odmianami pszenicy jarej, 18 odmianami pszenżyta ozimego, 14 odmianami żyta ozimego ,26 odmianami jęczmienia jarego i 8 odmianami owsa.

Wybór odmian nie był przypadkowy w przypadku pszenic odmiany zostały wybrane na podstawie cech najbardziej przydatnych do uprawy metodami ekologicznymi. Ważne w tym wszystkim było dobre wykorzystanie składników pokarmowych przez daną odmianę, wysoką odporność na choroby, ważny również był pokrój roślin.Poniżej przedstawiamy wyniki tych doświadczeń.

Wyniki plonowania odmian pszenicy jarej 2014r.
1. Katoda 3,80 t/ha
2. Koksa 3,67 t/ha
3. Zadra 3,41 t/ha
4. Brawura 3,40 t/ha
5. Waluta 3,35 t/ha
6 Arabella 3,35t/ha
7. KWS Torridon 3,32 t/ha
8. Kandela 3,27
9. Izera 3,15 t/ha
10. Ostka Smolicka 3,14 t/ha
11. Cytra 3,03,
12. Korynta 2,74,

Wyniki plonowania odmian pszenicy ozimej 2014r.
1.Skagen 7,93 t/ha
2. Julius 7,49 t/ha
3. Ostroga 7,01 t/ha
4. Sailor 6,89 t/ha
5. Ozon 6,86 t/ha
6. Jantarka 6,62 t/ha
7. Smuga 6,53 t/ha
8. Arkadia 6,47 t/ha
9. Banderola 6,39 t/ha
10. Muszelka 6,31t/ha
11. Bamberka 6,24 t/ha
12. Rokosz 5,74 t/ha

Wyniki plonowania odmian pszenżyta ozimego 2014r.
1. Fredro 8,58 t/ha
2. Torino 8,51 t/ha
3. Subito 8,32 t/ha
4. Tulus 8,13 t/ha
5. Borowik 8,10 t/ha
6. Pizarro 7,46 t/ha
7. Mikado 7,34 t/ha
8. Palermo 7,19 t/ha
9. Amorozo 7,02 t/ha
10. Tomko 6,92 t/ha
11. Trismart 6,82 t/ha
12. Wiarus 6,77 t/ha
13. Borwo 6,77 t/ha
14. Leontino 6,40 t/ha
15. Todan 6,25 t/ha
16. Transfer 6,06 t/ha
17. Algoso 5,47 t/ha
18. Twingo 5,38 t/ha

Wyniki plonowania odmian żyta ozimego 2014r.
1. Palazzo 7,36 t/ha
2. SU Stakkato 7,36 t/ha
3. Allawi 7,21 t/ha
4. Tur 6,99 t/ha
5. SU Spektrum 6,94 t/ha
6. Brasetto 6,69 t/ha
7. Stanko 6,40 t/ha
8. Minello 6,26 t/ha
9. SU Skaltio 6,21 t/ha
10. SU Satellit 6,21 t/ha
11. Dańkowskie Rubin5,98 t/ha
12. Dańkowskie Diament 5,68 t/ha
13. Bosmo 5,41 t/ha
14. Antonińskie 5,31 t/ha

Wyniki plonowania odmian jęczmienia jarego 2014r.
1. Suweren 6,66 t/ha
2. Ella 6,11 t/ha
3. Soldo 6,08 t/ha
4. KWS Dante 5,88 t/ha
5. Iron 5,73 t/ha
6. Oberek 5,69 t/ha
7. Penguin 5,60 t/ha
8. Stratus 5,53 t/ha
9. KWS Atrika 5,51 t/ha
10. Conchita 5,46 t/ha
11. Kucyk 5,40 t/ha
12. Podarek 5,38 t/ha
13. Kws Orphelia 5,36 t/ha
14. Fariba 5,29 t/ha
15. Rubaszek 5,28 t/ha
16. Salome 5,25 t/ha
17. SU Lolek 5,21 t/ha
18. Nokia 5,08 t/ha
19. Olimpic 5,03 t/ha
20. Skald 5,00 t/ha
21. KWS Irina 4,94 t/ha
22. Natasia 4,93 t/ha
23. Argento 4,81 t/ha
24. Baryłka 4,74 t/ha
25. Tocada 4,41 t/ha
26. Hajduczek 4,24 t/ha

Wyniki plonowania odmian owsa 2014r.
1. Bingo 8,40 t/ha
2. Haker 8,18 t/ha
3. Krezus 8,17 t/ha
4 Komfort 7,92 t/ha
5. Harnaś 7,87 t/ha
6. Zuch 7,78 t/ha
7. Amant 7,70 t/ha
8 Arden 7,07 t/ha


Źródło: Na podstawie prowadzonych doświadczeń w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach oraz danych COBORU.