PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Plonowanie ziarnowych średnio późnych odmian kukurydzy w doświadczeniach PDO

Plonowanie ziarnowych średnio późnych odmian kukurydzy w doświadczeniach PDO
Kukurydza jest uprawiana na obszarze całej Polski, przy czym ze względu na warunki klimatyczne wysiewane są odmiany o różnej długości okresu wegetacji, począwszy od FAO 190 do FAO 290

Autor:

Dodano:

Tagi:

Analiza wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego umożliwia poznanie możliwości plonotwórczych odmian w poszczególnych regionach naszego kraju. Pozwala to wybrać te najbardziej dostosowane do lokalnych warunków.Kukurydza jest uprawiana na obszarze całej Polski, przy czym ze względu na warunki klimatyczne wysiewane są odmiany o różnej długości okresu wegetacji, począwszy od FAO 190 do FAO 290. Rolnicy gospodarujący w cieplejszych regionach Polski mogą decydować się na uprawę właśnie tych późniejszych. Sięgać po nie mogą producenci z południowej, południowozachodniej i zachodniej części kraju, czyli w rejonach, gdzie okres wegetacji jest najdłuższy, a warunki klimatyczne najbardziej sprzyjają uprawie na ziarno.

Mieszańce średnio późne (FAO 250-290) plonują wyżej niż odmiany wczesne, średnio o 5 do 15 proc., ale cechują się późniejszym o 23-26 dni terminem dojrzewania. Z tego też względu ich uprawa obarczona jest większym ryzykiem. W wypadku chłodnej i mokrej jesieni wysychanie kolb bardzo przeciąga się w czasie. Pociąga to za sobą konieczność dosuszania ziarna, co podnosi koszty produkcji i obniża jej rentowność. Zdarzały się też takie lata, w których ze zbiorem musiano czekać do mrozów, bo ziarno było za miękkie, a gleba zbyt wysycona wodą, aby kombajny mogły wjechać na pole. W efekcie rolnicy zbierali resztki tego, co przeoczyły dziki. W listopadzie czy grudniu, gdy pola świecą pustkami, pozostająca do zbioru kukurydza to dla nich niezwykła gratka. Tak więc uprawa odmian o wysokiej liczbie FAO obarczona jest większym ryzykiem niż dojrzewających wcześniej.

Plonowanie odmian kukurydzy sprawdzane jest w doświadczeniach realizowanych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Ocenie poddawane są zarówno odmiany wpisane do Krajowego Rejestru (KR), jak i figurujące we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (tzw. lista CCA). Zostały one włączone do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników w co najmniej dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych.

WYNIKI BADAŃ ROZPOZNAWCZYCH

Opublikowane wyniki doświadczeń rozpoznawczych dotyczące plonowania średnio późnych odmian ziarnowych obejmują 30 odmian, w tym 25 z KR. Autorzy opracowania (COBORU) przedstawili wyniki plonowania poszczególnych odmian w różnych ramach czasowych. W wypadku DKC3623, SY Enigma, Farmgigant, KWS 2323, KWS 9361, Oscarro, Codilio oraz pochodzących z katalogu CCA: ES Gallery, DKC3939 (US), RGT Conexxion, Herkuli CS, RGT Provexx był to okres 3 lat (2014-2016). W wypadku odmian P9838, P9175, RGT Lipexx, P9074 i ES Cubus zaprezentowano wyniki z dwóch lat (2015-2016). Pozostałe 12 odmian było oceniane tylko w ostatnim, 2016 r.

Wzorzec (średnia ze wszystkich odmian badanych w grupie średnio późnej) w 2016 r. wyniósł 143,1 dt/ha, w 2015 r. 85 dt/ha, w 2014 r. 135,4 dt/ha.

W 2016 r. 18 odmian plonowało powyżej wzorca, 2 uzyskały plon w wysokości 100 proc. wzorca. W 2015 r. badano 18 odmian, z których tylko 1 plonowała poniżej wzorca, a 3 na jego poziomie. Taki sam rozkład wyników uzyskano w 2014 r., w którym oceniano 12 odmian kukurydzy średnio późnej.

W 2016 r. najwyżej plonującą odmianą była ES Gallery (109 proc. wzorca), zaraz za nią na drugim miejscu uplasowała się, uzyskując 108 proc. wzorca, DKC 3969 (FR), przy czym ta odmiana była sprawdzana tylko w tym jednym roku. Dobry wynik w 2016 r., tj. 106 proc. wzorca, osiągnęła odmiana P9838, która w bardzo niekorzystnym dla kukurydzy sezonie 2015 osiągnęła 109 proc. plonu wzorca.

Analizując stabilność plonowania w latach i związaną z tym plastyczność odmian w stosunku do odmiennych warunków środowiskowych, widać, że kilka zasługuje na wyróżnienie. ES Gallery w 2016 r., osiągając 109 proc. plonu wzorca, okazała się najwyżej plonującą spośród ocenianych odmian średnio późnych na przestrzeni ostatnich trzech lat. W roku 2015 i 2014 uzyskała odpowiednio: 101 i 104 proc. wzorca.

Znakomitą odmianą, tolerancyjną na niedobory wody, wydaje się P 9838, która w 2015 r. osiągnęła 109 proc. wzorca. W 2016 r. także plonowała wysoko, dając 106 proc. wzorca. Stabilnym plonowaniem odznacza się także DKC 3623, która przez wszystkie trzy lata badań plonowała równo na poziomie 104 proc. wzorca. Dobre wyniki osiągnęła też DKC 3939 (US), w 2016 r. 102 proc. wzorca, a w 2015 i 2014 r. odpowiednio: 108 i 102 proc. Podobnie dobrze w analizie przedstawia się RGT Conexxion z 101 proc. w ostatnim roku, 106 proc. w 2015 r. i 107 proc. w 2014 r.

WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA POREJESTROWE

Wstępne wyniki plonowania w badaniach rozpoznawczych weryfikowane są w doświadczeniach porejestrowych. Sprawdzana jest wierność i stabilność plonowania, dotyczy to również odmian już znajdujących się w KR. W ramach programu PDO autorzy publikacji przedstawili wyniki plonowania odmian wpisanych do KR, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Dla odmian zarejestrowanych w 2016 r. zostały przedstawione wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych z lat 2013-2015. Informacja obejmuje także wyniki dla odmian niewpisanych do KR, które pochodzą z katalogu CCA i zostały włączone do badań PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych. Przy czym przedstawione wyniki mają charakter wstępny i mogą ulec niewielkiej korekcie.

Opublikowane wyniki doświadczeń porejestrowych dotyczące plonowania średnio późnych odmian ziarnowych obejmują 28 odmian, w tym 15 z KR. 9 odmian (ES Gallery, DKC3623, DKC3939 (USA), RGT Conexxion, Codigip, Herkuli CS, RGT Provexx, SY Enigma, Ronaldinio), które oceniane były w badaniach rozpoznawczych, znalazły się także w doświadczeniach porejestrowych PDO. Autorzy opracowania (COBORU) przedstawili wyniki plonowania poszczególnych odmian w różnej przestrzeni czasowej. Tylko wymienionych 9 odmian ocenianych było w ostatnim 2016 roku. W przypadku odmian DKC3623 i SY Enigma badania obejmowały okres 4 lat (2013-2016), 3-letnia przestrzeń czasowa dotyczy odmian: Herkuli CS, Codigip (2014-2016) i LG30273, Lindsey, ES Carmen, P9027 (2013-2015). Pozostałe 20 odmian sprawdzano w 2-letnim przedziale czasu badań lub t ylko w ciągu jednego roku.

PLONOWANIE WZGLĘDEM WZORCA

Wzorzec 2014-2016 do oceny stanowił średnią wszystkich odmian badanych w grupie średnio późnej, a w 2013 r. średnią odmian wpisanych do KR, badanych w grupie średnio późnej. W 2016 r. wyniósł 131,9 dt/ha, w 2015 r. 78,7 dt/ha, w 2014 r. 123 dt/ha i 2013 r. 108,4.

W 2016 r. 4 odmiany z 9 badanych w tym roku plonowały powyżej wzorca, 2 uzyskały plon w wysokości 100 proc. wzorca. W 2015 r. badano 10 odmian, z których 6 plonowało powyżej wzorca. W 2014 r. z 16 sprawdzanych odmian kukurydzy średnio późnej 8 plonowało powyżej wzorca i 2 na poziomie 100 proc. wzorca. Plonowanie 18 odmian kukurydzy badano w 2013 r., z czego 5 plonowało poniżej wzorca, 2 osiągnęły 100 proc. jego wielkości, a reszta plonowała powyżej wzorca.

W 2016 r. najwyżej plonującą odmianą, tak jak w badaniach rozpoznawczych, była ES Gallery (109 proc. wzorca), która w niekorzystnym dla kukurydzy sezonie 2015 osiągnęła 103 proc. plonu wzorca. Zaraz za nią na drugim miejscu w 2016 r. uplasowała się DKC 3623, uzyskując 105 proc. wzorca. Niewiele mniej, bo 102 proc., wzorca uzyskały odmiany: Herkuli CS i DKC3939 (US).

Oceniając wyniki plonowania w poszczególnych latach, z pewnością na uwagę zasługują odmiany: ES Gallery, DKC3623, Herkuli CS, Codigip i LG30273. Odmiana ES Gallery uzyskała najlepsze wyniki, przy czym oceniana była w dwóch ostatnich latach. Natomiast DKC3623, dla której przedstawiono wyniki z 4-letniego okresu badań (2013-2016), plonowała powyżej wzorca, uzyskując odpowiednio 106 proc., dwukrotnie 104 proc. i 105 proc., co oznacza, że pomimo zróżnicowanych warunków pogodowych charakteryzuje się stabilnością plonowania. Również korzystnie wypadła kukurydza Herkuli CS, uzyskując 102 proc. wzorca w 2016 r. W trudnym roku 2015, kiedy część plantacji kukurydzy w kraju i Europie dała bardzo niskie plony, odmiana plonowała na poziomie 100 proc. wzorca, lepsze warunki pogodowe w 2014 r. to także większy poziom plonowania (107 proc.) względem wzorca.

Podczas analizy plonowania w latach badań i pod względem trudnych warunków agrometeorologicznych dla kukurydzy na wyróżnienie zasługuje odmiana Codigip, która uzyskała 105 proc. wzorca w 2015 r., co jednocześnie jest najlepszym wynikiem spośród badanych w tym roku odmian. Także w pozostałych latach badań, 2014 i 2016, daje zadowalające rezultaty, odpowiednio: 103 proc. i 100 proc. wzorca, co może świadczyć o tym, że jest dobrze przystosowana do występujących posuch i lepiej radzi sobie przy niesprzyjającej aurze. Natomiast przy dobrych warunkach pogodowych daje optymalny plon na wysokości wzorca. Równie dobrze jak Codigip w trudnym 2015 roku dla kukurydzy poradziła sobie odmiana LG30273, uzyskując w plonie 105 proc. wzorca. Odmiana badana była w okresie 3-letnim (2013-2015) i w pierwszych dwóch latach doświadczeń uzyskała 104 proc. i 102 proc. wzorca.

Artykuł ukazał się w marcowym numerze miesięcznika "Farmer"Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (1)

  • mily 2017-04-28 22:07:17
    Jesli chodzi o odmiane P9838 to jest FAO 300.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.203.18.65
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.