Po raz pierwszy w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) wykonywanych przez COBORU, w województwie łódzkim i podlaskim, zarekomendowano do uprawy kilkanaście odmian kukurydzy na ziarno oraz kilkanaście odmian kukurydzy na kiszonkę.

Na podstawie wyników z PDO (zbiór z roku 2016) na listach znalazły się następujące odmiany:

Woj. łódzkie

• Kukurydza na kiszonkę:

- odmiany wczesne: Carolinio KWS,
- odmiany średniowczesne: Agro Polis, SM Finezja, SY Kardona, Farmezzo, 
- odmiany późne: Talentro, Walterinio KWS,

• Kukurydza na ziarno:

- odmiany wczesne: Kwintus, SY Werena,
- odmiany średniowczesne: ES Asteroid, ES Zorion, Rivaldinio KWS,
-odmiany późne: DKC3623,

Woj. podlaskie

• Kukurydza na kiszonkę:

-odmiany wczesne: Carolinio KWS, Ambrosini,
- odmiany średniowczesne: Agro Polis, SM Finezja, SY Kardona, Arturo, Cyrano, Metronom, MAS 20S, SM Hubal,
- odmiany późne: Talentro, Walterinio KWS, Dublino, SM Popis,

• Kukurydza na ziarno:

- odmiany wczesne: Kwintus, SY Werena, LG 30179
- odmiany średniowczesne: ES Asteroid, ES Zorion, Rivaldinio KWS, Acropole, ES Constellation, MAS 20P, Ricardinio, Sativo, SM Jubilat
-odmiany późne: -