LZO zostało sporządzone w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejetrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie podkarpackim. Odmiany umieszczone na tej liście wykazały w ostatnim czasie dużą przydatność do uprawy i zasługują na znaczący udział w uprawie.

Jęczmień jary: Stratus, Nadek, Frontier, Tocada, Atico, Skald, Victoriana.

Owies: Rajtar, Krezus, Furman, Koneser, Zuch, Berdysz, Bingo.

Pszenica jara:Żura, Tybalt, Bombona, Hewilla, Parabola, Trappe, Łagwa, Ostka Smolicka, Kandela.