Punktem wyjścia do sporządzenia takiego wykazu były wyniki wieloletnich doświadczeń odmianowych PDO przeprowadzonych na terenie województwa podlaskiego przez Stacje Doświadczalne Oceny Odmian w Krzyżewie i Marianowie oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Lista Zalecanych Odmian (LZO) dla województwa podlaskiego na 2012 rok:
Pszenica jara:
- Tybalt,
- Trappe,
- Katoda,
- Łagwa,
- Ostka Smolicka,
- Kandela.

Jęczmień jary:
- Mercada,
- Skald,
- Suweren,
- Afrodite.

Owies:
- Krezus,
- Zuch,
- Bingo.

Pszenżyto jare:
- Dublet,
- Nagano.