Na przełomie lutego i marca 2012 r. w skupie zbóż paszowych przeważały spadki cen. Jednocześnie drożało ziarno konsumpcyjne, z wyjątkiem pszenicy. Średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie notowanym w poprzednim tygodniu, tj. 818 zł/t. Ziarno to było o 1 proc. tańsze niż przed miesiącem oraz o 14 proc. tańsze niż przed rokiem. Średnia cena żyta konsumpcyjnego, po spadku w poprzednich dwóch tygodniach, w dniach 27.02-04.03.2012 r. wzrosła do 861 zł/t. Była ona o blisko 3 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu, a 2 proc. niższa od notowanej na początku lutego br. W porównaniu do cen sprzed roku żyto było o 5 proc. droższe.
Na rynku żywca rzeźnego przeważały spadki cen spowodowane m.in. barierą popytu i umocnieniem złotego wobec euro.
żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,17 zł/kg, tj. o 1 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu oraz miesiąc wcześniej. W odniesieniu do cen sprzed roku krajowy żywiec wieprzowy był droższy o 25 proc.

Na początku marca br. potaniał również żywiec wołowy. W dniach 27.02-04.03.2012 r. za bydło w skupie płacono przeciętnie 6,52 zł/kg. Było to o 1,7 proc. mniej niż tydzień wcześniej i o 1,5 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 25 proc. więcej niż przed rokiem.
Ceny skupu kurcząt typu brojler w porównaniu do poprzedniego tygodnia obniżyły się o 0,8 proc., do 3,71 zł/kg. W tym czasie ceny skupu indyków ukształtowały się na poziomie 5,55 zł/kg, tj. zbliżonym do notowanego w poprzednim tygodniu. W dniach 27.02-04.03.2012 r. ceny kurcząt były o 2 proc. wyższe niż przed miesiącem, ale o 1 proc. niższe niż przed rokiem.

Na przełomie lutego i marca odtłuszczone mleko w proszku potaniało o 0,2 proc., do 9,32 zł/kg.