Jak wynika z badań zbiory zbóż ogółem oszacowano na ok. 27,3 mln t, tj. o 8,5 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych i o 2 proc. więcej od średnich zbiorów z lat 2001-2005.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w tym mijającym sezonie wynosiły ok. 25,5 mln t. Porównując te dane do roku ubiegłego jest to o 9 proc. mniej i o 2,9 proc. więcej od średnich zbiorów z pięciolatki 2001-2005.

Jak wyglądały zbiory rzepaku? Ocenia się je na ok. 2,1 mln t, tj. o 16,8 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych i o aż 76,3 proc. więcej niż w pięcioleciu. Zmniejszyły się za to powierzchnie uprawy ziemniaków. Ocenia się je na 8,8 mln t, o 9,7 proc. mniej od zbiorów uzyskanych w 2009 r. i o 40 proc. mniej od średnich zbiorów z lat 2001-2005.

Z oczywistych względów zmniejszają się również zbiory buraków cukrowych. W tym roku zebrano ich ok. 9,8 mln t, o 9,5 proc. mniej niż w roku ubiegłym i o 19,7 proc. mniej od średnich zbiorów z pięciolecia.