Jak podają analitycy FAMMU/FAPA podwyższono zarówno prognozowaną wysokość światowej produkcji pszenicy - z 663 do 666 mln t, jak i kukurydzy - z 843 do 858 mln t. Optymistyczne prognozy zbiorów były najprawdopodobniej jedną z przyczyn ostatnich spadków notowań giełdowych zbóż.

W przypadku pszenicy pozytywnych korekt dokonano przede wszystkim dla Chin i Indii, które zrekompensowały z nadwyżką odnotowane straty w niektórych krajach UE i w USA. Korzystnych zmian dokonano także w oszacowaniach powierzchni uprawy kukurydzy (głównie w USA). Poprawiły się także perspektywy zbiorów w Chinach i w krajach basenu Morza Czarnego.