Większość rolników z tego regionu jest rozczarowanych plonami. Plantacje w czasie wegetacji prezentowały się przyzwoicie, cieszyło oko, jednak ich bujny rozwój wegetatywny nie przełożył się na wykształcenie dorodnego ziarna. Główną przyczyną wini tu się wysokie temperatury jakie zanotowano w czerwcu w newralgicznym dla zbóż momencie, a dokładniej podczas nalewania ziarna. To spowodowało, że ziarno jest niewyrównane, drobne i niskiej MTZ.

Następnie kiedy zaczęły zboża dojrzewać, rejon ten sukcesywnie nękany był nawalnymi deszczami oraz silnymi wiatrami, które przyczyniły się do licznych placowych wylęgnięć plantacji.

Żniwa w tym rejonie rozpoczęły się w ostatniej dekadzie lipca jednak udało się zebrać tylko cześć płodów. Długotrwałe deszcze na około 2 tygodnie wstrzymały żniwa, pogarszając jednocześnie nie najlepszą kondycję łanów. Ziarno zaczęło porastać, stąd jakość ziarna również ma tu wiele do życzenia. 

A jak wygląda sytuacja u Was? Czy już zakończyliście żniwa w swoich regionach? Piszcie w komentarzach podając region oraz średnie plony.