Dla pszenicy te optymalne terminy skończyły się we Wschodniej i Centralnej Polsce. Do 1 października zaleca się je wykonywać w zachodnich regionach, a do 5 października – na Nizinie śląskiej i nizinach nadmorskich. Trzeba jednak zauważyć, że opóźnienie siewu o 5-10 dni w porównaniu do tzw. optymalnego terminu nie powoduje przeważnie dużych strat w plonie, a określa się je jako "termin dopuszczalnie opóźniony". Wiele bowiem zależy od warunków pogody, która w tym roku, jak dotychczas, utrudniała prace.

Oczywiście pszenica powinna wejść w okres zimowy z dobrze rozwiniętym węzłem krzewienia, powinna być w fazie przynajmniej 4–5 liści i mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy.
Jak obliczyć ilość wysiewu? Firmy nasienne najczęściej podają normę wysiewu w sztukach ziaren na m². Z kolei materiał siewny kupowany jest najczęściej w kilogramach, dlatego należy go obliczyć znając kilka parametrów ziarna. Warto w tym celu dokładnie zapoznać się z etykietą odmiany i zaleceniami producenta czy hodowcy. Do wyznaczania ilości wysiewu przydatne też są specjalnie stworzone do tego celu kalkulatory wysiewu, które są dostępne na stronach wielu firm nasiennych.

Aby wyliczyć Ilość wysiewu w kg należy pomnożyć wartość zalecanej przez producenta obsady roślin na m² przez masę 1000 ziaren (MTZ) podaną w etykiecie lub ulotce odmianowej, a wynik podzielić przez zdolność kiełkowania (przy założeniu że czystość nasion to 100 proc.).

Na przykład w sytuacji kiedy hodowca zaleca by daną odmianę w danym terminie wysiać w ilości 300 ziaren na m², z etykiety wiemy, że MTZ tej odmiany wynosi 45 g, natomiast zdolność kiełkowania oceniono na 95 proc., a czystość na 100 proc.. Wystarczy wykonać działanie (300 ziaren/m2 x 45) / 95. W związku z powyższym powinniśmy wysiać 142 kg ziarna na ha.

Warto wiedzieć, że nasiona wykorzystywane do siewu powinny odznaczać się czystością od 92 proc., dobrą zdrowotnością, a także zdolnością kiełkowania powyżej 95 proc. Przy niższych wartościach bowiem powinno się zwiększyć normę wysiewu, aby uniknąć problemów ze wschodami.

Jak wynika z metodyki integrowanej produkcji pszenicy na glebach kompleksu pszennego najwyższe plony uzyskuje się w intensywnej uprawie, gdy wysiewa się 300 ziaren/m². Przy takim wysiewie plony mogą wynosić 80–90 dt/ha. Przekroczenie normy wysiewu powoduje obniżenie MTZ i może zwiększać skłonność do wylegania pszenicy. Ilość wysiewu modyfikowana jest przez rodzaj gleby, w której ma rozwijać się pszenica. Na glebach lżejszych norma wysiewu wynosi np. 450 szt./m².