PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Polecane odmiany pszenicy jarej

Polecane odmiany pszenicy jarej
Susza w ubiegłym sezonie teoretycznie obniżyła plony w wielu regionach kraju, a spadki dotyczyły zwłaszcza zbóż jarych.

Lista Odmian Zalecanych (LOZ) dla poszczególnych województw pomaga rolnikowi wybrać odmianę dopasowaną do warunków jego gospodarstwa. W roku 2015 znalazło się na niej piętnaście odmian pszenicy jarej.W minionym roku na polecanej liście przeważały odmiany pochodzące z krajowej hodowli i jakościowe. Najczęściej zalecanymi - praktycznie we wszystkich województwach - były: Tybalt, KWS Torridon i Arabella. Tylko jedna odmiana z zestawienia pochodziła ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych, reszta została wpisana do Krajowego Rejestru.

WYNIKI PDO ZA ROK 2015

Susza w ubiegłym sezonie teoretycznie obniżyła plony w wielu regionach kraju, a spadki dotyczyły zwłaszcza zbóż jarych. Co ciekawe, ze wstępnych wyników plonowania odmian zbóż jarych w doświadczeniach porejestrowych dla odmian nowych, a także z doświadczeń rejestrowych widać, że wyniki plonowania nie były niskie.

Plon wzorca dla poziomu a1 (przeciętny poziom agrotechnik) wyniósł 70,6 dt/ha, w roku 2014 był on wyższy i kształtował się na poziomie 74,5 dt/ha, ale dwa lata wcześniej był zdecydowanie niższy - 64,8 dt/ ha. Z kolei na poziomie a2 (wysoki poziom agrotechniki - zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) plon wzorca wynosił 78 dt/ha, w r. 2014 - 84,8 dt/ha, a w 2013 r. - 77,3 dt/ha. W 2015 r. niewiele odmian plonowało powyżej wzorca. Jednocześnie rozpiętość plonowania odmian zawierała się w przedziale od 85 do 102 proc. plonu wzorca. Wzorcem w 2015 i 2014 r. była średnia rezultatów uzyskanych przez następujące odmiany: KWS Torridon, Tybalt, Harenda. W 2013 r. były to natomiast: KWS Torridon, Tybalt i Trappe.

Najwyżej plonującymi odmianami pszenicy jarej w 2015 r. na poziomie agrotechniki a1 były:

Harenda - 102 proc. wzorca,

Tybalt - 101 proc.,

Goplana - 100 proc.,

Arabella - 98 proc.,

Kandela - 98 proc.

Najwyżej plonującymi odmianami pszenicy jarej w 2015 r. na poziomie agrotechniki a2 były:

Goplana - 101 proc. wzorca,

Tybalt - 101 proc.,

Harenda - 101 proc.,

Arabella - 98 proc.,

KWS Torridon - 98 proc.,

Trappe - 98 proc.

OPIS ODMIAN PSZENICY JAREJ

Arabella - odmiana jakościowa (grupa A). Wpisana do Krajowego Rejestru w 2011 r. Plenność dobra. Odporność na mączniaka i rdzę żółtą dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów średnia, na brunatną plamistość liści (DTR), septoriozę liści dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie ziarna dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ogólna wydajność mąki średnia. Hodowca: HR Danko.

Bombona - odmiana elitarna (grupa E). W KR od 2005 r. Plenność średnia. Odporność na choroby podstawy źdźbła, fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka, rdzę żółtą, septoriozę liści dość mała, na rdzę brunatną mała, na DTR, septoriozę plew średnia. Rośliny dość wysokie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie ziarna dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i ilość glutenu bardzo duże. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ogólna wydajność mąki średnia. Hodowca: HR Danco.

Harenda - odmiana chlebowa (grupa B). W KR od 2014 r. Plenność bardzo dobra. Odporność na choroby podstawy źdźbła, septoriozę plew dość mała, na mączniaka prawdziwego średnia, na rdzę brunatną i żółtą duża, na DTR, septoriozę liści, fuzariozę kłosów dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość duże, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin-HBP.

Hewilla - odmiana jakościowa (grupa A). W KR od 2006 r. Plenność dobra. Odporność na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia, na mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę liści dość mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie w kłosach dość duża. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu duża do bardzo dużej, liczba opadania bardzo duża. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin-HBP.

Izera - odmiana jakościowa (grupa A). W KR od 2012 r. Plenność duża. Odporność na choroby podstawy źdźbła, septoriozę plew, fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka dość mała, na rdzę brunatną, DTR, septoriozy liści średnia, na rdzę żółtą mała. Rośliny wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania dość duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin-HBP.

• Kandela - odmiana jakościowa (grupa A). W KR od 2010 r. Plenność dobra. Odporność na choroby podstawy źdźbła średnia. Odporność na rdzę żółtą duża do bardzo dużej, na mączniaka i rdzę brunatną duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew średnia, na fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie ziarna dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu duże. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ogólna wydajność mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: HR Danko.

• KWS Torridon - odmiana jakościowa (grupa A). W KR od 2012 r. Plenność bardzo dobra. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka, fuzariozę kłosów średnia, na rdzę brunatną i żółtą, DTR, septoriozę liści i plew dość duża. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: KWS Lochow GmbH.

• Łagwa - odmiana jakościowa (grupa A). W KR od 2009 r. Odporność na choroby podstawy źdźbła, septoriozę liści, fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę plew średnia, na rdze żółtą duża, na DTR dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie ziarna średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin-HBP.

• Mandaryna - odmiana jakościowa (grupa A). W KR od 2014 r. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na choroby podstawy źdźbła, DTR, septoriozę liści, fuzariozę kłosów średnia, na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę plew dość duża, na rdzę żółtą mała. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Hodowca: HR Danko.

• Ostka Smolicka - odmiana jakościowa oścista (grupa A). W KR od 2010 r. Plenność dość dobra. Odporność na choroby podstawy źdźbła, septoriozę plew, fuzariozę kłosów dość duża, na DTR średnia, na septoriozę liści dość mała, na mączniaka, rdzę brunatną mała, na rdzę żółtą bardzo mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, gęstość w stanie zsypnym duża. Liczba opadania duża, zawartość białka średnia, wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Ilość glutenu średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: HR Smolice - Grupa IHAR.

• Parabola - odmiana jakościowa (grupa A). W KR od 2006 r. Plenność dobra. Odporność na rdzę żółtą dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka, DTR średnia, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny średniej wysokości i średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Wyrównanie ziarna dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka duża, wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin-HBP.

• Rospuda - odmiana jakościowa (grupa A). Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych - CCA 2009 Litwa. Plenność dość dobra. Odporność na mączniaka duża do bardzo dużej, na choroby podstawy źdźbła, DTR, fuzariozę kłosów duża, na septoriozę liści i plew średnia. Rośliny dość wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, termin dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża. Zawartość białka i glutenu duża. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR.

• Struna - odmiana jakościowa (grupa A). W KR od 2013 r. Plenność dość dobra. Odporność na choroby podstawy źdźbła i rdzę żółtą średnia, na mączniaka, rdzę brunatną, DTR, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów dość duża. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie mała do bardzo małej, liczba opadania i zawartość białka dość duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: HR Danko.

• Trappe - odmiana chlebowa (grupa B). W KR od 2008 r. Plenność dość dobra. Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i żółtą, DTR, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren mała, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ilość glutenu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: KWS Lochow GmbH.

• Tybalt - odmiana jakościowa (grupa A). W KR od 2005 r. Plenność dobra. Odporność na choroby podstawy źdźbła, septoriozę liści dość duża, na mączniaka, rdzę brunatną i żółtą duża, na DTR, septoriozę plew średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie ziarna bardzo duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: Irena Szyld, Konsultant w Dziedzinie Hodowli Roślin i Nasiennictwa.

 

Artykuł pochodzi z numeru 2/2016 miesięcznika "Farmer"

Zamów prenumeratę magazynuPodobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 35.171.146.141
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.