Dla upraw pszenicy ozimej minimalna obsada żywych roślin uzależniona jest też od takich czynników, jak jakość gleby, przedplon i odmiana. Na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego i pszennego dobrego po dobrych przedplonach oraz siewie, co było w tym sezonie trudne, w optymalnym terminie, plantację należy zlikwidować, kiedy obsada jest mniejsza niż 90-130 roślin/m², albo 110-150 szt./m² przy siewie opóźnionym. Na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego ta obsada wynosić powinna odpowiednio: 110-160 i 130-180 szt./m².

Za mała obsada roślin wiosną w przypadku pszenżyta ozimego to mniej niż 110 szt./m² na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego, pszennego dobrego i pszennego wadliwego oraz 130 szt./m² na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego.

Kiedy likwidować plantację jęczmienia? Gdy obsada roślin nie przekracza 110 szt./m² na glebie kompleksu pszennego bardzo dobrego i 120 szt./m² na kompleksie pszennym dobrym. Z kolei 130 szt./ m² na kompleksie żytnim bardzo dobrym i pszennym wadliwym, a także 150 szt./ m² na kompleksie żytnim dobrym.

W wypadku żyta obsada po ruszeniu wiosennej wegetacji nie powinna być mniejsza niż 90 szt./m² na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego, 110 szt./ m² na glebach kompleksu żytniego dobrego i 150 roślin/ m² na glebach kompleksu żytniego słabego.