Jak się dowiadujemy, w związku z zainteresowaniem polskich przedsiębiorców sprzedażą zbóż do Wenezueli Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, także przy zaangażowaniu Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawicieli branży zbożowej min. Polskiej Izby Zbożowo-Paszowej, podjął stosowne działania w celu umożliwienia realizacji eksportu pszenicy konsumpcyjnej na ten rynek.

Eksport pszenicy do Wenezueli

- W dniach 2-7 czerwca br. miała miejsce wizyta robocza w Polsce przedstawicieli organizacji ochrony roślin Wenezueli (Instituto Nacional de Salud Agricola Integral - INSAI). Celem tej wizyty była ocena organizacji eksportu zbóż i systemu certyfikacji oraz ustalenie warunków fitosanitarnych eksportu pszenicy z Polski do Wenezueli. Strona wenezuelska zrealizowała audyt w kilku wybranych miejscach m.in. w Oddziałach Granicznych w Gdańsku i Gdyni, gdzie zapoznała się z funkcjonowaniem terminali przeładunkowych w tych portach; w firmie zajmującą się eksportem zbóż; u producenta zbóż i w magazynach zbożowych oraz w akredytowanym laboratorium komercyjnym, realizującym badania na potrzeby skupu ziarna przez firmy eksportujące – podaje PIORiN w komunikacie prasowym.

W wyniku tych działań polski system organizacji eksportu został przez INSAI oceniony pozytywnie, w związku z tym dopuszczono możliwość eksportu i ustalono wymagania fitosanitarne dla pszenicy konsumpcyjnej eksportowanej z Polski do Wenezueli.

Warunki eksportu polskiej pszenicy do Wenezueli

Jak wynika z pisma przesłanego przez stronę wenezuelską do Andrzeja Chodkowskiego, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, po przeprowadzeniu Fitosanitarnego Przeglądu Technicznego dla towaru: ziarno pszenicy Triticum aestivum L., z Rzeczypospolitej Polskiej, ustalono następujące wymagania fitosanitarne.

Po pierwsze świadectwo fitosanitarne z kraju pochodzenia musi wskazywać, że produkt jest wolny od grzybów: Tilletia controversa J. G. Kühn i Tilletia tritici (Bjerk.) G. (oświadczenie musi być poparte analizą laboratoryjną) oraz chwastów: Apera spica-venti, Cirsium arvense (L.) Scop. 1772, Elymus repens L. Gould 1947 i Polygonum convolvulus L.

Po drugie zabieg przed wysyłką fosforowodorem w dawce 3 do 4 gr na m3 w temperaturze 21°C lub wyższej, przez 72 godziny. Inspektor zdrowia roślin zweryfikuje, czy zabieg ten został wykonany przed przybyciem produktu do kraju.

Po trzecie należy dodać inne podstawowe dane techniczne ustalone dla tych produktów.

 

 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych