Egipt zawarł transakcję na import 295 tys. ton pszenicy pochodzącej z USA, Rosji i Ukrainy z dostawą we wrześniu br. Kontrakt opiewa na zakup 90 tys. ton pszenicy rosyjskiej po cenie 268 USD/tonę, 120 tys. ton pszenicy z USA po cenie 241,5 USD/tonę, 55 tys. ton amerykańskiej pszenicy w cenie 245 USD/tonę oraz 30 tys. ton pszenicy z Ukrainy po 268 USD/t (wszystkie ceny na bazie fob).

Egipt zaliczany jest do grona kluczowych importerów pszenicy. W bieżącym sezonie handlowym zakupił 1,3275 mln ton ziarna pszenicy, w większości rosyjskiej i ukraińskiej.

W ubiegłym sezonie handlowym GASC zaimportował około 6,5 mln ton pszenicy, pochodzącej głównie z Rosji, USA, Kazachstanu i niewielkich ilości z Francji.

Źródło: www.igc.org.pl, www.uswheat.org., FAO, FAMMU/FAPA, Reuters