Dzięki wdrożeniu systemu firma ograniczyła koszty związane z obsługą księgową, skrócił się czas dostaw i zamówień oraz poprawiła się efektywność pracy działu produkcji.

Przedmiotem działalności Polskich Zakładów Zbożowych jest produkcja pasz i koncentratów dla zwierząt gospodarskich oraz wyrób mąk pszennych. Dodatkowo przedsiębiorstwo zajmuje się skupem, kontraktacją i magazynowaniem zbóż oraz rzepaku.

– Przed wdrożeniem systemu ERP pracowaliśmy na kilku rozproszonych programach zbudowanych na środowisku DOS oraz bazach DBF, które powodowały częste awarie, a jako uzupełnienie używaliśmy arkuszy Excel. Poza integracją procesów w jednym systemie, wyzwaniem biznesowym były obowiązujące w branży spożywczej restrykcyjne normy zapewnienia jakości, które nakładają na producentów obowiązek odpowiedniej ewidencji i przetwarzania danych. Dotychczasowe rozwiązania nie potrafiły sprostać tym wymogom i przestały być dla nas wystarczające. Potrzebowaliśmy zintegrowanego systemu informatycznego, który pozwoli utrzymać najwyższe standardy zarządzania w całej spółce. Po konsultacjach i analizie ofert kilku producentów IT, wybór padł na Comarch ERP XL, ponieważ system ten posiada wszystkie funkcjonalności, jakie były nam potrzebne – mówi Bartosz Góźdź, członek zarządu oraz dyrektor ekonomiczny w PZZ.

W firmie zostało wdrożonych kilka modułów systemu Comarch ERP XL, m.in.: kadry i płace, księgowość, obieg dokumentów, e-Sprawozdania a także logistyka, sprzedaż oraz zamówienia.

Program zapewnia sprawną obsługę dokumentacji typowej dla branży produkcji pasz i zaopatrzenia rolnictwa. Funkcjonalności Comarch ERP XL umożliwiają wystawienie faktury VAT RR, dokumentującej nabycie produktów rolnych przez czynnego podatnika VAT, a także rozliczenie normy ubytków naturalnych ziarna zboża, tj. masy wysuszonego surowca, tzw. osuszka. Dodatkowo system generuje inne zestawienia typowe dla przemysłu rolniczego, np.: raporty dla kontrahentów i ministerstwa rolnictwa oraz dokumenty potwierdzające wagę surowca.

– W oparciu o wyniki danych laboratoryjnych, m.in. poziom zanieczyszczenia czy wilgotność oraz wagę zboża, system automatycznie proponuję wycenę dostawy. Dane z wagi oraz systemu laboratoryjnego nie są przepisywane, tylko automatycznie trafiają do Comarch ERP XL. Znacząco skraca to proces przyjmowania dostaw oraz eliminuje pomyłki operatorów – tłumaczy Piotr Mazurek, prezes zarządu Infortes, firmy odpowiedzialnej za realizację wdrożenia Comarch ERP XL.
Dodatkowo program jest zintegrowany z aplikacjami branżowymi z obszaru zarządzania produkcją.