Po szczegółowej analizie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz zgodnie z opinią Pomorskiego Zespołu PDO na listę odmian zalecanych w roku 2019 zostały wpisane następujące odmiany roślin, które wysiewa się, bądź wysadza wiosną.

Pszenica jara: Tybalt, Harenda, Goplana, Rusałka, Frajda, MHR Jutrzenka.

Jęczmień jary: KWS Irina, RGT Planet, Polonia Staropolska, Maggie, Eldorado.

Owies: Bingo, Nagus, Nawigator, Kozak.

Pszenżyto jare: Mazur, Mamut, Hugo.

Groch siewny: Audit, Batuta, Turnia, Astronaute, Olimp.

Łubin wąskolistny: Tango, Bolero, Roland, Samba, Regent.

Łubin żółty: Lord, Baryt, Bursztyn.

Soja: Erica, Bohemians.

Bobik: Albus, Amulet, Bobas, Fernando.

Ziemniak odmiany jadalne:
- bardzo wczesne: Denar, Impala,
- wczesne: Vineta, Ignacy, Bohun,
- średnio wczesne: Satina, Tajfun, Laskara, Mazur,
- średnio późne i późne: Jelly.

Ziemniak odmiany skrobiowe:
- średnio wczesne: Jubilat, Glada,
- średnio późne i późne: Kuras, Pasja Pomorska.

Źródło: COBORU