To był dobry sezon dla jęczmienia ozimego. Łagodna zima oraz opady majowo-czerwcowe zdecydowały o tym,  że w większości przypadków plony jęczmienia ozimego były satysfakcjonujące dla plantatorów tej uprawy.

Zależność tą potwierdzają wstępne wyniki plonowania odmian jęczmienia ozimego za rok 2020 r., które zostały opublikowane przez COBORU.

Analizując je, można zauważyć, że aż 16 na 19 badanych odmian na poziomie a2 dało plon powyżej 10 t/ha!

Ustalony przez COBORU wzorzec (odmiany Jakubus, Mirabelle, KWS Kosmos) zaplonował w tym roku na poziomie a1 (przeciętny poziom agrotechniki)- 90,5 dt/ha. Natomiast na poziomie a2 (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne nawożenie, pełna ochrona roślin) na poziomie - 105,1 dt/ha.  Wyniki plonowania są najlepsze od 3 lat.

Na czołówkę najplenniejszych odmian jęczmienia ozimego wysunęły się dwie odmiany wielorzędowe: KWS Morris (a1 = 104, a2=101 proc. wzorca). Tym samym odmiany te zaplonowały:

KWS Morris:

·      poziom a1  – 94,12 dt/ha

·      poziom a2 – 10,61 dt/ha

Jakubus

·      poziom a1 – 93,21dt/ha

·      poziom a2 – 10,72 dt/ha

Dodatkowo podano ocenę zimotrwałości dla wszystkich badanych odmian jęczmienia. Najwyższe noty uzyskały odmiany: Melia, Zenek, Yukon, Impala

Poniżej za informacją podaną przez COBORU publikujemy wyniki plonowania wszystkich odmian zarejestrowanych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2020 roku, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach (informacja pod tabelą 1). Średnie krajowe wyniki plonowania w roku 2020 podano na tle dwóch poprzednich lat.  

 W tabelach odmiany uszeregowano wg malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) w roku 2020 lub w latach 2019 i 2018 w obrębie wydzielonych grup. Dwuliterowy kod państw przy nazwach odmian oznacza kraj wyhodowania odmiany.

Wyniki z roku 2020 pochodzą wprawdzie z wszystkich doświadczeń, lecz nie są jeszcze w pełni zweryfikowane i mogą ulec niewielkiej zmianie.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU