Cena tony pszenicy o najwyższych parametrach przeważnie przekracza 700 zł netto, a w niektórych punktach osiąga 740 czy 760 zł/t. „Paszówka" kosztuje średnio 600 zł/t bez VAT. Na przestrzeni tygodnia podrożały też pozostałe gatunki zbóż, z wyjątkiem kukurydzy.

Tak sytuacja wygląda w kraju. Na świecie z kolei oszacowano, że pod koniec sezonu 2014/15 zapasy zbóż w skali globu są prognozowane na poziomie najwyższym od piętnastu lat. - Według FAO, wyniosą one 627,5 mln ton, tj. o 8,3 proc. więcej niż przed rokiem, a według USDA - 520,1 mln ton (wzrost o około 3 proc. sezon do sezonu). Jak szacuje FAO, w sezonie 2014/15 światowe zapasy zbóż będą najwyższe od sezonu 1999/2000 - podaje FAMMU/FAPA.

Czy będzie to miało wpływ na ceny? Zdaniem starszego ekonomisty FAO, Abdolreza Abbassian, dzięki ponad przeciętnym zapasom zbóż rynek zbożowy w dalszym ciągu będzie stabilny, a ceny na rynku międzynarodowym pozostaną pod presją jeszcze w przyszłym roku.

- Wysokie zapasy w krajach zaliczanych do grona kluczowych eksporterów zbóż na świecie będą działać jak bufor w sytuacji ewentualnych niedoborów produkcji zbożowej w 2015 roku. Analitycy oceniają, że zapasy zwiększają się po ich wydrenowaniu w dwóch sezonach naznaczonych drastycznym spadkiem produkcji spowodowanym dotkliwą susza, tj. 2007/08 oraz 2010/11. Spadek poziomu zapasów był podawany jako jeden z istotnych czynników wzrostów cen zbóż w tych okresach - informuje FAMMU/FAPA.

Ceny skupu zbóż w zł/t netto zebrane 12 grudnia 2014 r. na podstawie ankiety telefonicznej:

Polskie Młyny S.A.
- pszenica konsumpcyjna - 720,
- pszenica paszowa - 610,
- żyto - 500,
- kukurydza mokra - 300.

PZZ Stoisław
- pszenica konsumpcyjna - 725,
- pszenica paszowa - 640,
- żyto konsumpcyjne - 510,
- jęczmień konsumpcyjny - 530,
- jęczmień paszowy - 520,
- owies - 455,
- pszenżyto - 520.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A
- pszenica konsumpcyjna - 670.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna - 600-740,
- żyto - 520.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna - 680,
- pszenica paszowa - 570,
- jęczmień konsumpcyjny - 500,
- jęczmień paszowy - 480,
- kukurydza sucha - 398,
- kukurydza mokra - 310.

Gold Pasz
- pszenica paszowa - 630,
- pszenżyto - 510,
- jęczmień - 580,
- żyto paszowe - 480,
- kukurydza mokra - 380.
ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna - 720,
- jęczmień - 550,
- żyto - 480.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna - 570,
- pszenica paszowa - 420-490.

Ziarn Pol
- pszenica konsumpcyjna - 680-760,
- pszenica paszowa - 640,
- jęczmień paszowy - 520,
- jęczmień konsumpcyjny - 550,
- żyto konsumpcyjne - 480-500,
- żyto paszowe - 460,
- pszenżyto - 520,
- kukurydza mokra - 380.

Gołańcz Piast
- pszenica - 580,
- pszenżyto - 530.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna - 540-600,
- pszenica paszowa - 500,
- jęczmień - 500,
- żyto konsumpcyjne - 460,
- żyto paszowe - 400,
- pszenżyto - 460,
- owies - 400,
- kukurydza mokra - 310-340.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna - 700,
- żyto konsumpcyjne - 500.