Niektóre plantacje kukurydzy wymagają korekty na chwasty jednoliścienne. Szczególnie na polach widoczny jest perz właściwy oraz chwastnica jednostronna, które nie uległy zwalczeniu w zastosowanym dotychczas programie odchwaszczania. Problem widoczny jest często tam gdzie wykonano zabiegi doglebowe, a przesuszone podłoże nie pozwoliło na wysoką skuteczność działania herbicydów przedwschodowych. Potrzebna zatem poprawka. Czy możemy zwalczyć te chwasty i jaki to może być koszt? Sprawdzamy.

Poprawka na perz oraz chwastnicę jednostronną w kukurydzy

Zarówno prosowate jak i perz są w kukurydzy stosunkowo łatwe do zwalczenia. Problem polega jednak na tym, że perz właściwy najlepiej zwalczać nalistnie, a z kolei chwastnica „lubi” wyskoczyć później, zwłaszcza po choćby niewielkich opadach deszczu. Wówczas konieczne są poprawki. Oba chwasty rosną zdecydowanie szybciej aniżeli kukurydza i w przypadku braku korekty herbicydowej wprost zaduszają roślinę uprawną.

Zarówno z prosowatymi jak i perzem bardzo dobrze radzi sobie nikosulfuron. O ile jednak z chwastnicą bez większych problemów substancja ta poradzi sobie w standardowych dawkach, to w przypadku pojawienia się perzu musimy liczyć się z zastosowaniem wyższych proporcji (ok 50 g substancji czynnej / ha). Preparaty oparte o nikosulfuron mają dość długą rejestrację jeśli chodzi o stosowanie – niektóre z nich mogą być podawane nawet do 9-go liścia kukurydzy. Nie poleca się jednak tak długiego wyczekiwania z korektą, ponieważ perz z każdym dniem będzie stawał się mocniejszy, a co za tym idzie znacznie trudniejszy w zwalczaniu. Koszt aplikacji samego nikosulfuronu w tzw. dawce perzowej to około 35 – 40 zł/ha (np. Nikosar 060 OD w dawce 0,7 l/ha).

Innym sulfonylomocznikiem który może zostać zastosowany w celach korekty na perz czy prosowate jest rimsulfuron. Koszt zabiegu również nie jest wysoki (ceny podobne do preparatów opartych o nikosulfuron). W celu zwalczania perzu właściwego należy podać 15 g substancji aktywnej, na poprawki na prosowate wystarczy 12,5 g rimsulfuronu ( np. Titus 25 WG w dawce 50 - 60g/ha).

 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych