• Wysokie ceny płodów rolnych w Chinach.
  • Chiny mimo dobrych prognoz dla własnej produkcji zbóż nie zmniejszyły importu.
  • Dobre plony zapewnią pasze w dobrych cenach, które pozwolą zachować rozwój hodowli świń w Chinach.

Według monitoringu 500 chińskich rynków obracającymi produktami rolnymi w trzecim tygodniu sierpnia bieżącego roku średnia krajowa cena kukurydzy wyniosła 2,95 CNY/kg, co oznacza, że tydzień do tygodnia nie zmieniła się, z kolei rok do roku wzrosła o 21,4%.

Ceny głównych zbóż i pasz

Średnia cena kukurydzy w trzech północno-wschodnich prowincjach, w głównym obszarze produkcji, wyniosła 2,65 CNY/kg, czyli więcej o 0,4% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Z kolei cena kukurydzy w prowincji Guangdong, głównym obszarze sprzedaży, wyniosła 3,07 CNY/kg, co oznacza wzrost o 1% w porównaniu z minionym tygodniem.

Średnia krajowa cena śruty sojowej wyniosła 3,81 CNY/kg, co oznacza wzrost o 0,5% w porównaniu z poprzednim tygodniem i wzrost rok do roku o 11,4%.

Średnia cena mieszanki paszowej dla tuczników wyniosła 3,62 CNY/kg, i było to więcej o 0,3% do poprzedniego tygodnia, a w ujęciu rok do roku wzrosła o 13,8%. Średnia cena mieszanek paszowych dla kurczaków brojlerów wyniosła 3,65 CNY/kg i tydzień do tygodnia było to bez zmian, a porównaniu z do tego samego okresu rok temu była wyższa o 10,6%. Średnia cena mieszanek paszowych dla kur niosek wyniosła 3,37 CNY/kg i w porównaniu z poprzednim tygodniem cena nie zmieniła się z kolei roku do roku była wyższa o 11,6%.

Import zbóż a hodowla zwierząt gospodarskich

Ulewne deszcze w lipcu bieżącego roku, które wywołały powódź w rolniczej prowincji Henan w Chinach, nie dokonały degradacji upraw zbóż. Zniszczenia były małe i nie mają one żadnego wpływu na ogólnokrajowy wynik produkcji.

Chiny mimo dobrych prognoz dla własnej produkcji zbóż nie zmniejszyły importu. Od stycznia do lipca 2021 roku, w sumie wszystkich zbóż zaimportowały 39 mln 835 tys. ton i rok do roku jest to o 1,6 razy więcej, to jest o łącznej wartości 11 mld 850 mln dolarów, co stanowi w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku o 1,8 razy więcej.

W 2021 roku kukurydza, sorgo oraz jęczmień odnotowują największe przyrosty to wolumenowe. Od stycznia do lipca bieżącego roku, w ujęciu rok do roku, jest to więcej odpowiednio o 213,7%, 114,2% oraz 87,1%.

Zdaniem Tang Renjian, chińskiego Ministra Rolnictwa i Spraw Wiejskich, Chiny całkowicie odzyskały zdolności produkcyjnych żywca wieprzowego. Według danych ministerstwa rolnictwa liczba loch reprodukcyjnych i świń w kraju została przywrócona na koniec lipca 2021 roku do poziomu stanu z końca 2017 roku, odpowiednio do 101,6% oraz 100,2%.

Dobre plony zapewnią pasze w dobrych cenach, które pozwolą zachować rozwój hodowli świń w Chinach. W efekcie popyt na pasze nie zmaleje, a wręcz będzie rósł i nie tylko w przypadku hodowli trzody chlewnej, ale także w hodowli bydła mlecznego, bydła mięsnego, drobiu mięsnego, kur niosek oraz innego ptactwa drobiowego, owiec. Szczególne zapotrzebowanie jest i będzie na pasze wysokiej jakości. Jasno to wynika z krajowych programów rozwoju genetycznego poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich na lata 2021-2035, które chińskie Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wiejskich ogłosiło pod koniec kwietnia 2021 roku.