Sprzątanie pomieszczeń przed składowaniem ziarna należy potraktować bardzo poważnie. Pozornie banalne czynności - zamiecenie posadzki, usunięcie pajęczyn, naprawa bieżących uszkodzeń - znacząco pomagają ograniczyć problem szkodników magazynowych. Jak zatem przygotować magazyn do składowania tegorocznych płodów i o czym należy pamiętać, zanim ziarno i nasiona trafią do magazynu? Pomogą w tym m.in. czynności, o których piszemy w tym artykule.

DEZYNSEKCJA PUSTYCH POMIESZCZEŃ

Mniej więcej na 2-3 tygodnie przez żniwami, po posprzątaniu magazynów, trzeba w nich przeprowadzić chemiczną dezynsekcję jednym z zarejestrowanych do tego celu preparatów. Lista dozwolonych środków do samodzielnego stosowania jest bardzo skromna (tab.). Wszystkie preparaty oparte są na pirymifosie metylowym (związek z grupy związków fosforoorganicznych). Substancja ta skuteczna jest w przypadku większości szkodników bytujących w magazynie. Zwalczy m.in. wołka zbożowego, spichrzela surynamskiego czy trojszyka ulca.

Najwygodniejsze jest użycie preparatu gazowego w formie świecy dymnej, ponieważ nie wymaga stosowania żadnego specjalistycznego sprzętu. Decydując się na tę metodę, należy wcześniej dokładnie uszczelnić pomieszczenie. Złe zabezpieczenie spowoduje, że stężenie gazu będzie mniejsze od wymaganego, a co za tym idzie, zabieg okaże się mniej skuteczny. Jedna świeca dymna Actellic 20 FU wystarcza na 500 m3 pomieszczenia. Po upływie doby od zagazowania magazyn należy dokładnie wywietrzyć. Actellic 20 FU służy do dezynsekcji wyłącznie pustych magazynów/silosów i nie może być zastosowany w pomieszczeniu, gdzie składowane jest ziarno lub przechowuje się paszę dla zwierząt.

Do wyboru mamy także preparaty w postaci koncentratów przeznaczonych do sporządzania emulsji wodnej. 1 litr wybranego środka (Actellic 500 EC, Magazynier 500 EC, Rovar 500 EC) wystarczy do stworzenia 10 l roztworu. Taką objętością zdezynfekujemy 1000 m2 pomieszczenia. Opryskuje się tym preparatem wszystkie powierzchnie w magazynie, unikając tych silnie nasłonecznionych. Wykorzystać do tego celu da się wszelkie ręczne lub plecakowe opryskiwacze lub można skorzystać z bardziej zaawansowanego technologicznie sprzętu, jakim jest np. zamgławiacz automatyczny. Przed przystąpieniem do dezynsekcji należy szczelnie zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć wentylację. Po zabiegu pomieszczenie trzeba zostawić zamknięte na co najmniej 4 godziny. Najlepiej wywietrzyć je dopiero po 24 godzinach.

Podczas zabiegu obowiązkowo należy korzystać z odzieży ochronnej, maski, okularów oraz rękawic. Trzeba pamiętać, że zabieg jest wykonywany w pomieszczeniu o słabej cyrkulacji powietrza. Należy go zatem wykonywać szybko, bez narażania się na wdychanie oparów.

DEZYNSEKCJA ZIARNA ZBÓŻ

Przewidując długookresowe przechowywanie ziarna i jednocześnie nie będąc pewnym statusu sanitarnego pomieszczeń magazynowych, wymienione płynne preparaty można wykorzystać do naniesienia na nasiona. Dotyczy to zarówno materiału siewnego, jak i nasion konsumpcyjnych/ paszowych pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i owsa. Oprysk należy przeprowadzić na pasie transmisyjnym przenośnika w momencie wprowadzania ich do magazynu.

Zalecana dawka jednorazowego zastosowania to 8 ml środka na 0,75-1 l wody na 1 t nasion, gdy w ciągu godziny przeładowywane jest 22,5 do 45 t. Przy wolniejszym przesuwie taśmy, a tym samym wprowadzaniu do magazynu ziarna o łącznej masie poniżej 22,5 t/h, należy zwiększyć ilość wody do 1,5 l/ t nasion. Nie jest zalecany oprysk ziarna już składowanego w pryzmach. Preparat nie dotrze do głębszych warstw.

EKIPY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Przygotowanie magazynu do składowania ziarna można także powierzyć specjalistom. Są to firmy usługowe zajmujące się dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją (w skrócie DDD). Dysponują zarówno profesjonalnym sprzętem, jak i znacznie szerszą gamą środków chemicznych, co gwarantuje zdecydowanie wyższą skuteczność pozbycia się zarówno niechcianych owadów, jak i myszy, szczurów powszechnie obecnych w magazynach płaskich. Firmy te korzystają z preparatów zawierających silnie toksyczne substancje czynne, których przeciętny użytkownik stosować nie może (trzeba mieć do tego ukończone stosowne szkolenie). Wykwalifikowani pracownicy takich firm najczęściej zaproponują zabieg fumigacji. Użyją do tego środków, które są przeważnie w postaci tabletek, płytek lub pastylek. Ich działanie polega na uwalnianiu w obecności wilgoci atmosferycznej bardzo silnie trującego gazu - fosforowodoru.

tabela.jpg
tabela.jpg

Artykuł ukazał się w wydaniu czerwcowym miesięcznika "Farmer"