Z terminu przedwschodowego odchwaszczania kukurydzy można przejść "gładko" do zabiegów nalistnych. Wszystkie preparaty o działaniu doglebowym opisano w numerze 2. Farmera. Jeżeli części z nich nie wykorzystano bezpośrednio po siewie, to można je zastosować także nalistnie. Należą do nich Click 500 SC, Guardian Max 840 EC, ich mieszanina zbiornikowa oraz o identycznym składzie mieszanina fabryczna pod handlową nazwą Guardian CompliteMix 664 SE, ponadto Lumax 537,5 SE i Successor T 550 SE.

Wymienionych środków nie należy stosować w momencie wschodów kukurydzy, zabieg należy wykonać nieco później, ale nie po przekroczeniu fazy trzech liści. Successor 600 EC i jego odpowiednik Traxor 600 EC można stosować po siewie i bez przerwy do 4 liścia kukurydzy. Bardziej skomplikowane i mniej zrozumiałe są oficjalne zalecenia pendimetaliny. W formie dwóch preparatów (Golden Pendi 330 EC, Stomp 400 SC) jest zalecana tylko po siewie, natomiast jako Pendigan 330 EC można ją także stosować w fazie od 1. do 2. liścia.

Należy zaznaczyć, że wszystkie preparaty zalecane zarówno do zabiegów doglebowych, jak i nalistnych z zasady są herbicydami działającymi przez glebę. Dlatego stosując je nalistnie, należy wykonywać zabiegi na wilgotną glebę. W momencie oprysku chwasty powinny być w jak najmłodszych fazach rozwojowych o jeszcze słabo wykształconym systemie korzeniowym.

Typowe preparaty nalistne zamieszczono w tabeli. Ilustruje ona zarówno możliwość stosowania herbicydów pojedynczych, jak i ich mieszanin. Aktualne zalecenia to minimalnie poszerzony program z ubiegłego sezonu. Poszerzono go o jedną interesującą fabryczną mieszaninę. To trójskładnikowy preparat Maister Power 42,5 OD zawierający foramsulfuron i jodosulfuron metylosodowy (substancje czynne znane z preparatu Maister 31 OD) oraz tienkarbazon metylu (jeden ze składników preparatu Adengo 315 SC). Substancje czynne zostały tak dobrane, że preparat zwalcza szeroki zakres chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych z gatunkami prosowatymi i perzem włącznie. Maister Power 42,5 OD należy stosować nalistnie, ale niezbyt późno, ponieważ wykazuje także działanie doglebowe. Niszczy także chwasty kiełkujące i wschodzące.

Ogólna liczba herbicydów wzrasta, są to jednak głównie środki z importu równoległego. Proces rejestracji począwszy od herbicydu macierzystego po wspomniane preparaty z importu równoległego jest rozciągnięty w czasie. W efekcie długiego okresu rejestracji tej samej substancji czynnej w formie różnych produktów handlowych mamy do czynienia z odmiennymi zaleceniami. Przykładem takim jest nikosulfuron, aktualnie dostępny na rynku w 25 formach handlowych. Produkowany jest w kilku formach użytkowych (OD, SC, WG) o różnej zawartości substancji czynnej - od 40-750 g w jednym litrze bądź kg preparatu. W przeliczeniu na ha zalecane są w nieco innych dawkach, wahających się od 30 do 60 g substancji czynnej na ha. Tylko najwyższe należy stosować do zwalczania perzu. Optymalna faza zwalczania tego gatunku to dla jednych od 4, a dla innych od 5, ale dla wszystkich do 7 liści. Trzy spośród herbicydów zawierających 40 g substancji czynnej zarejestrowane są tylko w dawce 1 l/ha. Jeden w formie użytkowej "SC" nie jest zalecany do zwalczania perzu (Agronicosulfuron), natomiast dwa produkowane w formulacji "OD" (Kelvin, Victus), mimo że perz mają w etykietach wymieniony jako średnio wrażliwy, są polecane do zwalczania tego gatunku. Z kolei Nikosh 040 SC, mimo że jest zarejestrowany w najwyższej dawce (60 g s.cz./ ha), nie jest zalecany do niszczenia perzu.

 

Równocześnie należy do nielicznej grupy herbicydów zawierających nikosulfuron, zalecanych w fazie 2 do 4 liści kukurydzy, gdy pozostałe można stosować do 7. bądź 8. liścia. Ponadto nikosulfuron jest składnikiem pięciu mieszanin fabrycznych oraz pięciu zalecanych do sporządzenia w pojemniku opryskiwacza. To jeden z przykładów najbardziej rozbudowanych możliwości (zgodnych z etykietami) stosowania takiej samej substancji czynnej. Z jednej strony wprowadza to nieco chaosu do zaleceń, z drugiej pozwala się zorientować o szerokich możliwościach stosowania preparatów analogicznych. Nie jest to przykład odosobniony. Rimsulfuron (np. Titus 25 WG) produkowany w 10 formach handlowych) oraz jego mieszaniny zalecane łącznie z fabrycznymi mieszaninami 2,4-D + florasulam (np. Mustang 306 SE) już nie są tak różnorodnie zalecane. Z kolei 20 wariantów mieszaniny rimsulfuron + tifensulfuron metylowy nie różni się nawet dodawanym adiutantem i jego dawką. Z kolei dziwi, że fluroksypyr znajdujący się na rynku w kilkunastu formach handlowych, w kukurydzy jest zarejestrowany tylko jako Starane 250 EC.

Przytoczone przykłady świadczą o tym, że decydując się na określony wariant odchwaszczania, warto zajrzeć także do etykiet odpowiedników. Nie zawsze, ale często się zdarza, że można z nich uzyskać dodatkowe informacje na temat określonej substancji czynnej. Dotyczy to zakresu zwalczanych gatunków chwastów, selektywnych faz rośliny uprawnej bądź wrażliwych faz zwalczanych gatunków chwastów. Różnice te mogą dotyczyć nawet dawek herbicydów (substancji czynnych). Można porównać działanie preparatów o różnych formach użytkowych.

Analizując np. zalecenia herbicydów produkowanych w formie użytkowej OD, łatwo spostrzec, że nie są zalecane z adiuwantami (mają je wbudowane), natomiast analogiczne formulacje WG wymagają dodatku adiuwanta do cieczy roboczej. Porównując właściwie identyczne preparaty Dicopur 600 EC (2,4-D w formie soli) i Esteron 600 EC (2,4-D w formie estru), można zauważyć, że jednak nieco różnią się formą substancji czynnej. A więc czasami różnego typu zalecenia mogą wynikać z minimalnych różnic. Wymienione dwa preparaty zalecane są w takich samych dawkach, ale w innych fazach wzrostu kukurydzy odpowiednio w fazie 5-6 i 3-6 liści kukurydzy. Z praktycznego punktu widzenia ta różnica jest mniej istotna niż końcowa faza zaleceń - do 6 liści. Większość odmian kukurydzy w fazie 5. liścia zaczyna rozwijać organy generatywne (kwiaty). Regulatory wzrostu, do których także należy MCPA, chlopyralid, dikamba i fluroksypyr w tej fazie bardzo aktywnie działają i mogą, (należy podkreślić mogą bo nie muszą) doprowadzić do uszkodzeń wykształcających się organów, co ostatecznie może mieć wpływ na prawidłowy rozwój kolb. Tego typu substancje czynne lepiej stosować we wcześniejszych fazach rozwojowych kukurydzy. Nic w tym dziwnego, że przy tak liczebnie szerokim programie jest tak dużo drobnych, ale istotnych różnic, na które podczas podejmowania decyzji o ich zastosowaniu należy zawracać szczególną uwagę.