Dla optymalnego kiełkowania nasion ważna jest nie tylko wilgotność gleby, lecz także głębokość siewu. Na glebach ciężkich i zasobnych w wodę glebową siejemy płycej – 2-3 cm, na glebach lekkich, łatwo wysychających od 3 do 4 cm.

Zbyt głębokie umieszczenie ziarna (na 5 i więcej cm) podczas siewu skutkuje wytwarzaniem wydłużonego międzywęźla korzeniowego. Roślina tworzy również dwa węzły krzewienia. Rozwój siewki zostaje opóźniony nawet o kilkanaście dni w stosunku do siewu wykonanego na optymalną głębokość. System korzeniowy jest gorzej wykształcony.

Pszenica ozima też nie toleruje zbyt głębokiego siewu. Te rośliny wyrosły na ciężkiej madzie wiślanej. Roślina po lewej wyrastała z 4 cm i „uciekła” z węzłem krzewienia na 2 cm. Powodem były deszcze. Woda wyparła powietrze i korzeniom zaczęło brakować tlenu w glebie. Roślina po prawej została wykopana na ubitym kołami uwrociu, na którym redlica siewnika posuwała się płycej co tej jesieni okazało się najodpowiedniejszą głębokością siewu pszenicy na tym polu
Pszenica ozima też nie toleruje zbyt głębokiego siewu. Te rośliny wyrosły na ciężkiej madzie wiślanej. Roślina po lewej wyrastała z 4 cm i „uciekła” z węzłem krzewienia na 2 cm. Powodem były deszcze. Woda wyparła powietrze i korzeniom zaczęło brakować tlenu w glebie. Roślina po prawej została wykopana na ubitym kołami uwrociu, na którym redlica siewnika posuwała się płycej co tej jesieni okazało się najodpowiedniejszą głębokością siewu pszenicy na tym polu

Następuje także osłabienie krzewienia produkcyjnego, a to przekłada się na plon ziarna. Plon ziarna zależy bowiem przede wszystkim od liczby źdźbeł produkcyjnych, czyli zakończonych kłosami.

Zdjęcie z doświadczenia nad żytem dotyczącego wpływu głębokości siewu na rozwój roślin. Uwagę zwraca przede wszystkim wielkość systemu korzeniowego roślin posianych poprawnie (po lewej), w stosunku do zasianych zbyt głęboko (po prawej) które wytworzyły wtórny węzeł krzewienia poświęcając na to znaczna ilość zapasów z ziarniaka. Wpłynęło to bardzo negatywnie na wielkość systemu korzeniowego
Zdjęcie z doświadczenia nad żytem dotyczącego wpływu głębokości siewu na rozwój roślin. Uwagę zwraca przede wszystkim wielkość systemu korzeniowego roślin posianych poprawnie (po lewej), w stosunku do zasianych zbyt głęboko (po prawej) które wytworzyły wtórny węzeł krzewienia poświęcając na to znaczna ilość zapasów z ziarniaka. Wpłynęło to bardzo negatywnie na wielkość systemu korzeniowego