Naukowcy z Włoch (Elisa Pellegrino, Stefano Bedini, Marco Nuti, Laura Ercol) wykonali rozległą analizę badań naukowych na temat skutków uprawy kukurydzy GM z okresu 21 lat (od 1996 do 2016 roku). Po zweryfikowaniu wszystkich danych, opublikowali raport w którym wynika, że plony kukurydzy GM są wyższe o 5,6 do 24,5 proc. od kukurydzy konwencjonalnej. Kukurydza GM zawiera także prawie 29 proc. mniej toksycznych mykotoksyn substancji produkowanych przez pleśnie, które są bardzo groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Ziarno takie zawierało przede wszystkim mniej fumonizyn (30,6 proc.) mniej trychotecenów (36,5 proc.). To głownie efekt tego, ze taka kukurydza jest odporna na porażenie omacnicą prosowianką. A owad ten sprzyja zasiedlaniu roślin przez grzyby z rodzaju Fusarium. Dodatkowo modyfikowane uprawy przyczyniają się do zmniejszenia użycia herbicydów, insektycydów oraz fungicydów.

Analiza badań udowodniła także, że zawartość ligniny w łodygach i liściach pomiędzy konwencjonalną kukurydzą a GMO, nie różniły się, podczas gdy rozkład biomasy był wyższy w kukurydzy genetycznie modyfikowanej.