Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania odmian zbóż jarych w doświadczeniach porejestrowych. Dane te pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), a dla odmian nowych z doświadczeń rejestrowych. Wyniki te mają charakter wstępny, dlatego po dokonaniu pełnej weryfikacji mogą ulec niewielkiej zmianie.

Z zestawienia dotyczącego plonu ziarna owsa wynika, że ustalony w tym roku wzorzec plonował na poziomie 69,8 dt/ha (wzorzec średnia z odmian: Kozak, Bingo, Nawigator). W latach 2016 oraz 2015 wzorce (średnia z odmian: Bingo, Nawigator, Krezus) plonowały odpowiednio: 64,0 dt/ha oraz 69,0 dt/ha.

Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych przez COBORU spośród wszystkich badanych odmian owsa najwyżej plonowały:

Owies zwyczajny (nizinne)

• Kozak – 102 proc. wzorca
• Komfort - 101 proc. wzorca
• Bingo - 101 proc. wzorca
• Harnaś - 100 proc. wzorca
• Monsun - 100 proc. wzorca
• Romulus - 98 proc. wzorca
• Elegant - 98 proc. wzorca
• Paskal - 98 proc. wzorca
• Nawigator - 97 proc. wzorca

Owies nagi (nizinne)

• Siwek - 73 proc. wzorca
• Amant - 69 proc. wzorca
• Nagus - 68 proc. wzorca