Podczas lustracji ozimin w Centrum kompetnetacji firmy BASF w Jarosławcu k/ŚrodyWielkopolskiej (12.03.2015r.) można było wizualnie stwierdzić w zbożach, że objawów chorób jest więcej niż notowano tam w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Z niepokojących zjawisk należy odnotować stosunkowo silne porażenie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, a także jęczmienia ozimego, a nawet żyta przez mączniaka prawdziwego zbóż i traw, zwłaszcza na tych plantacjach wysianych w terminach wcześniejszych.

Jesienią wystąpiły także infekcje septoriozy liści, która najintensywniej rozwijała się w pszenicy ozimej. W okresie jesiennym notowano także silniejsze niż zazwyczaj infekcje chorób podstawy źdźbła, w tym łamliwości źdźbła. W życie o sobie dały znać przede wszystkim rdze (brunatna, a także żółta), pozostałe zboża porażone rdzą były sporadycznie. W jęczmieniu dominowała rynchosporioza oraz plamistość siatkowa.

W pszenicy ozimej zasianej w Jarosławcu w 3 dekadzie września, silniejszą presję chorób notowano na stanowisku po rzepaku ozimym niż po kukurydzy kiszonkowej (łan rzadszy). Z tym, że należy pamiętać, że zboża rosnące na stanowisku po kukurydzy, z reguły są bardziej podane na infekcje chorobami fuzaryjnymi.

W tym roku kluczowa dla upraw zbożowych może okazać się wczesna interwencja fungicydowa, skierowana między innymi przeciwko tym patogenom - twierdzą specjaliści z BASF. 

O tym czy rok będzie rokiem silnej chorób, decydować będą jeszcze warunki panujące na przestrzeni wiosny. Należy się jednak spodziewać raczej szybkiego rozwoju chorób, gdyż przezimowała znaczna ilość materiału zakaźnego w postaci grzybni, z dużą liczbą zarodników przetrwalnikowych. W miarę postępującej wegetacji warto starannie lustrować swoje plantacje. 

W celu zabezpieczenia plantacji zbóż ozimych przed tymi patogenami eksperci z BASF polecają swoje firmowe rozwiązanie w postaci fungicydu Capalo 337,5 SE w dawce 1,5 l/ha. Produkt ten zwalcza szerokie spektrum chorób m. in. mączniaka prawdziwego, septoriozę liści, septoriozę plew, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę oraz plamistość siatkową jęczmienia.