Jak powiedziała Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, ceny zbóż biją rekordy od wiosny ubiegłego roku.

– Zbiory się zakończyły. Czekamy jeszcze na kukurydzę. W zeszłym roku zbiory kukurydzy i ceny kukurydzy były rekordowe. W zeszłym roku było to 4,8 mln ton. W tym roku powyżej 6 mln ton – wskazała prelegentka.

Ilościowo zbiory zbóż będą porównywalne do zbiorów z zeszłego roku, jednak jakościowo ziarno jest gorsze. Nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Spowodowane jest to głównie warunkami pogodowymi. Młynarze ze względu na nieco niższą jakość są zmuszeni do obniżania parametrów ziarna, ale cena trzyma się na wysokim poziomie.

– Jakość nie wpłynęła na obniżenie ceny, z czego cieszą się rolnicy – podkreśliła Monika Piątkowska.

Polska pszenica na rynkach dalekich

Eksport zbóż nadal będzie rósł. – W zeszłym roku wyeksportowaliśmy ponad 9 mln ton zboża. W tym roku zapowiada się kolejny rekord. Głównie kierunki to Europa: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania. Z wyjątkiem pszenicy Pszenica zdobywa nowe rynki – powiedziała prezes IZP.

Jak wskazała, 34 proc. ogółem zboża trafia na rynki dalekie. Jeżeli chodzi o pszenicę, jest to już ponad 80 proc. W dużej mierze za sprawą Maroka i Algierii.

– W zeszłym roku w znacznym stopniu zwiększyliśmy obecność na tych rynkach. Jakość polskiego ziarna była znacznie lepsza niż francuskiego. Nasi eksporterzy robią wszystko, żeby utrzymać i ugruntować kontrakty i obecność na tych rynkach. Jesteśmy też obecni w Arabii Saudyjskiej i RPA. Rynki dalekie to dla nas ciekawa perspektywa. Udaje nam się te szanse skutecznie wykorzystywać – podkreśliła.

Prelegentka dodała jednocześnie, że pojawiają się problemy związane z protekcjonizmem i procesem uzyskiwania świadectw fitosanitarnych.

– Mieliśmy duże problemy w kontekście Egiptu, Iranu i Pakistanu. Bez skutecznego procesu uzyskania tych świadectw eksport jest niemożliwy. Od dłuższego czasu apelujemy o ścisłą współpracę administracji i służb dyplomatycznych od samego pozyskania informacji co do wymogów formalnych – powiedziała.

Problemem jest m.in. uzyskanie informacji na temat wymogów, które trzeba spełnić. Brakuje informacji na poziomie administracji państwowej. Rynki dalekie będą mają duży potencjał, ale wymagają ścisłej współpracy ze służbami dyplomatycznymi i udrażniania kanałów informacyjnych. Bardzo ważne jest również wsparcie promocyjne produktów rolno-spożywczych w brandingu międzynarodowym.

Ceny żywności idą w górę

Jak przyznała Monika Piątkowska, konsumenci narzekają na wzrost cen żywności, zwłaszcza pieczywa i nabiału. To jednak nie ceny zboża są głównym powodem.

– Inflacja, wzrosty ceny energii to główne determinanty wzrostów cen żywności. Ceny ziarna w Polsce mają ścisłe powiązanie z globalnymi cenami na giełdach – powiedziała prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Monika Piątkowska była prelegentką debaty Eksport żywności w cieniu pandemii i ekowyzwań, która odbyła się 22 września w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2021.