- Prognozy światowej podaży zbóż w sezonie 2011/12 poprawiły się dzięki rewizjom w górę prognoz produkcji. Najnowsza prognoza produkcji zbóż FAO została zrewidowana względem prognozy z września o ok. 3 mln ton, głównie na podstawie lepszych oczekiwanych zbiorów pszenicy i ryżu - napisano w czwartkowym raporcie.