Zastrzegają od razu, że wzrost w naszej części kontynentu będzie trzykrotnie szybszy niż w tzw. starych krajach członkowskich UE.

- Według autorów raportu produkcja zbóż w UE-27 w 2022 r. ma wynieść 309 mln t. Zbiory w krajach członkowskich, które dołączyły do UE w latach 2004 i 2007 (UE-12), wyniosą 94 mln t, a w pozostałych krajach członkowskich (UE-15) 215 mln t. Ilości te w przypadku pierwszej grupy krajów oznaczają wzrost o 19 proc., a w przypadku drugiej o 6 proc. - podaje BGŻ.

Kraje starej Unii uzyskują dużą nadwyżkę produkcji nad konsumpcją. Wg danych KE w latach 2010-12 kraje te osiągały łącznie zbiory średnio na poziomie 79 mln t. W czasie tym ich zapotrzebowanie, wewnętrzna konsumpcja wyniosła 68 mln t, czyli nadwyżka wyniosła 11 mln t.

Z danych BGŻ wynika, że do 2022 r. różnica między produkcją a konsumpcją wzrośnie do 25 mln t. najwięcej w wypadku pszenicy (do 12 mln t) i kukurydzy (10 mln t).