Mogą one skutecznie konkurować z kukurydzą o wodę i składniki pokarmowe. Brak zwalczania chwastów w kukurydzy oznacza stratę plonu. Zwalczanie chwastów ma decydujące znaczenie w prowadzeniu uprawy kukurydzy. Na rynku obserwuje się wzrost arealu kukurydzy i największy postęp we wprowadzaniu nowych substancji aktywnych do ochrony tej rośliny . W sezonie 2012 firma BASF zarejestrowala nowe i skuteczne rozwiązanie do powschodowego zwalczania chwastów jednorocznych dwuliściennych i niektórych jednoliściennych. Stellar 210 SL to nowa propozycja herbicydowa w segmencie zabiegów powschodowych. Jest to herbicyd powschodowy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowanym nalistnie do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy. Stellar 210 SL należy stosować w mieszaninie z Adiuwantem Dash HC. Stellar 210 SL zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne z różnych grup chemicznych Jedna z nich to dikamba związek z grupy pochodnych krasu benzoesowego
  • 160 g/l, Dikamba
  • Topramezon ( NOWOŚĆ)
  • 50 g/l

Połączenie obydwu substancji aktywnych zapewnia unikalnie szerokie spektrum zwalczanych chwastów gdzie każda substancja aktywna działa w odmienny sposób na wzrost chwastów. Topramezon hamuje biosyntezę karotenoidów (powodując specyficzne bielenie chwastów). Topramezon pobierany jest przez liście i korzenie chwastów, wewnątrz rośliny transportowany jest przede wszystkim do stożka wzrostu, ale również jest też transport do korzeni. Dikamba powoduje zakłócenie wzrostu komórek chwastów. Jest pobierana przez liście. Stellar 210 SL zapewnia skuteczność w optymalnych warunkach do stosowania zabiegów powschodowych. Chwasty w kukurydzy powinny wzejść równomiernie na całej plantacji i osiągnąć fazę dwa do czterech liści. Warunki pogodowe przed i po zabiegu (bez przymrozków), rośliny kukurydzy nie uszkodzone przez patogeny czy też inne stresy. Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja skuteczności prepataratu. .
Produkt zalecany jest w dawce 1,25l/ha- Stellar + adiuwant Dash HC 1l/ha. Preparat stosować wyłącznie w mieszaninie z a Adiuwantem Dash HC. Skuteczność produktu Stellar 210 SL na wiele gatunków chwastów jest bardzo wysoka na poziomie 85-95%, zwłaszcza: chwastnica jednostronna, przytulia czepna, komosa biała, rdest powojowy, tobołki polne, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, szarłat szorstki, psianka czarna, maruna bezwonna, i wiele innych gatunków. Faza chwastów najbardziej odpowiednia do zabiegów 2-4 liście, kukurydzy 4-6 liści. Tolerancja kukurydzy na topramezon opiera się na niższej wrażliwości enzymatycznej kukurydzy na herbicyd. Może być stosowany na wszystkich rodzajach kukurydzy tj: przeznaczonych na ziarno, i kiszonka a także nasiennych. Produkt wykazuje dobrą selektywność na odmiany popkornowe i kukurydzę cukrową.

Potwierdzają to liczne wyniki badań w Polsce, Nimeczech, Austrii, i Północnej Francji, Węgrzech źródła firmy BASF Polska. Stellar 210 SL w połączeniu z adiuwant Dash HC jest profesjonalnym skutecznym orężem w walce z chwastami w kukurydzy. Zapewnia to wysoka kompatybilność obydwu substancjach aktywnych i adiuwant. Zastosowanie produktu Stellar 210SL-1,25l/ha w odpowiedniej fazie kukurydzy 4-6 liści i chwastów 2-4 liści z odpowiednim adiuwantem Dash HC 1l/ha, daje wysoką skuteczność na chwasty.. Należy zastosować odpowiednią ilość cieczy roboczej 200-300l/ha nie więcej. Opryskiwanie drobnokropliste. Zabiegi w odpowiedniej temperaturze (25 ͦC) przy wilgotności powietrza powyżej 50% oraz bez opadów deszczu w przeciągu jednej godziny. Obecnie na rynku mamy wiele preparatów do ochrony kukurydzy przed chwastami ,zawierającymi kilka substancji aktywnych, nie wszystkie mają szeroką gamę zwalczania chwastów. Nowa propozycja firmy BASF jest godna polecenia - Stellar 210 SL Z adiuwantem Dash HC został dobrze przyjęty w wielu firmach jako profesjonalne ,skuteczne rozwiązanie; Hodowla Roślin Smolice, IHAR Radzików, ZD Instytutu Zootechniki w Pawłowicach, i wiele innych.