Pod koniec 2021 r., dokładnie 28 grudnia, ukazał się najnowszy Agro Nawigator, analizy sektorowe przygotowane przez Mariusza Dziwulskigo z Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP. Pisze on o lepszych prognozach zbiorów kukurydzy w Unii Europejskiej.

Więcej kukurydzy we Wspólnocie

- W ostatnich dwóch raportach USDA (WASDE) stopniowo podnosił prognozy światowych zbiorów kukurydzy, napędzane coraz lepszymi szacunkami produkcji w UE. W sezonie 2021/2022 mogą wynieść one 1,209 mld t (+7% r/r, +0,9% w por. do prog. z paźdz.) z czego w UE 70,4 mln t (+4,9% r/r i +6,1% w por. do prog. z paźdz.). Do rekordowego poziomu zwiększono szacunki zbiorów kukurydzy na Ukrainie (40 mln t, +32% r/r) – napisano w Agro Nawigatorze.

Jak przypomniano, w Polsce tegoroczne zbiory ziarna kukurydzy, według GUS, wyniosą 7,5 mln t, co oznacza wzrost o 9% r/r.

- Mniej dynamiczne zmiany, choć też w kierunku uspokojenia nastrojów, odnotowano w przypadku pszenicy. Według USDA światowe zbiory w sezonie 021/2022 mogą wynieść 778 mln t. (+0,3%r/r, +0,3% do prognoz z paźdz.), jednocześnie wciąż będzie to poziom niepozwalający na pokrycie wzrostu światowej konsumpcji, co skutkować będzie spadkiem zapasów na koniec sezonu 2021/2022 – informuje Mariusz Dziwulski.

Źródło PKO BP
Źródło PKO BP

Wzrost eksportu pszenicy z UE

Co się dzieje na rynku pszenicy?

- Według Eurostatu unijny eksport pszenicy od 1 lipca do 12 grudnia wzrósł o ok. 9% r/r. Napędzany był większą sprzedażą do Egiptu, która odpowiadała za prawie całość wzrostu w tym okresie. Jedną z przyczyn było ograniczenie sprzedaży rosyjskiej pszenicy na rynek egipski. Choć czwarty kwartał 2021 r. przyniósł spadek dynamiki sprzedaży, to możliwe, że wzrosty utrzymają się do końca sezonu m.in. z uwagi na wysoką produkcję w UE i planowanie zmniejszenie kontyngentu eksportowego pszenicy przez Rosję (z 11 mln t do 8 mln t od lutego’22 do czerwca’22) – czytamy w Agro Nawigatorze.

Rekordowe ceny pszenicy

- Ceny większości zbóż wzrosły do rekordowych poziomów w połowie czwartego kwartału 2021 r. W listopadzie przeciętna cena skupu pszenicy w Polsce wyniosła 119,8 zł/dt, co oznaczało wzrost o 46% r/r (vs +37% r/r w październiku, i +28% r/r w 3q21) – przypominają analitycy PKO BP.
Ich zdaniem, podwyżki cen są efektem napiętej sytuacji popytowo-podażowej na świecie.

Źródło: PKO BP
Źródło: PKO BP

- W listopadzie dynamikę cen napędzały dodatkowo niepokoje związane z dostępnością zbóż z basenu Morza Czarnego, czynniki spekulacyjne oraz obawy o jakość pszenicy w Australii. Ostudzenie nastrojów na rynku surowców i bardziej komfortowy obraz rynku przedstawiony w grudniowym raporcie WASDE przyniosły korekty cen w grudniu na rynkach kontraktów terminowych. Notowania pszenicy na MATIF (kontrakt marcowy 2022) na koniec grudnia (27.12) osiągnęły poziom 290 EUR/t, tj. mniej o 4,4% m/m – informuje Dziwulski.