Organizacja FAO, która zajmuje się sprawami rolnictwa i wyżywieniem ludności, prognozuje wzrost o ok. 4 proc. światowej produkcji zbóż w 2007 r. W sumie przekroczy ona 2 mld ton.

Największą część wzrostu zawdzięczamy kukurydzy. Jest to efekt dużego zwiększenia powierzchni jej uprawy w USA. FAO przewiduje również znaczny wzrost produkcji pszenicy, co z kolei spowodowane jest przywróceniem poziomu zasiewu i zbiorów w niektórych krajach, tradycyjnych jej eksporterach, które w ub. r. zostały dotknięte kataklizmami pogodowymi.

Ale chociaż największy wzrostu produkcji zbóż wynika z prognoz plonów kukurydzy, ale również wzrośnie produkcja wszystkich pozostałych zbóż - o 5,6 proc. aż do 1,033 mld ton. W Ameryce Południowej już rozpoczęły się żniwa i oczekuje się, że zbiory kukurydzy będą na ubiegłorocznym (lub wyższym) poziomie, mimo że region ten w ostatnich miesiącach dotkliwie pustoszyły niekorzystne zjawiska atmosferyczne (huragany i susze). Udało się to osiągnąć dzięki znacznemu wzrostowi powierzchni zasiewów oraz wyższym plonom z hektara. Z kolei - zwiększenie powierzchni zasiewów spowodowane zostało znacznym wzrostem popytu na kukurydzę na rynku USA, gdzie wykorzystywana jest ona do produkcji etanolu.

Dla Afryki Południowej, gdzie żniwa dopiero rozpoczną się, prognozy są już mniej sprzyjające. Szacuje się, że całkowite zbiory będą na poziomie ubiegłorocznych. Ale prognoza zapowiada mniejsze plony pszenicy, ponieważ warunki klimatyczne były mniej sprzyjające niż w ub. r. Na półkuli północnej większa część zbóż drugorzedowych została wysiana w drugiej połowie kwietnia. W USA siew kukurydzy rozpoczął się dobrze i na południu kraju, gdzie występuje duży popyt wewnętrzny (produkcja etanolu), nastąpił o 9 proc. wzrost powierzchni zasiewów.

FAO przewiduje w br. również znaczny wzrost produkcji pszenicy na świecie. Wstępne prognozy zakładają wzrost o 4,8 proc., czyli wyniosą ok. 626 mln ton. Na półkuli północnej, gdzie wiele upraw jest już dobrze rozwiniętych, prognozuje się wzrost produkcji pszenicy w Am. Północnej i Europie. W USA powierzchnia zasiewów wzrosła i, według prognoz, straty spowodowane tegoroczną ostrą zimą będą znikome. Powierzchnia zasiewów wzrosła także w Europie i dobra kondycja zasiewów wskazuje na dobre perspektywy w plonowaniu.
W Azji produkcja pszenicy będzie na poziomie ub. r. Redukcja powierzchni zasiewów w Chinach zostanie zrekompensowana przez wzrost zasiewów w Indiach, gdzie polityka rządu zachęca do uprawy zbóż.

Zbiory ryżu są już zaawansowane w krajach Ameryki Południowej, położonych na południe od Ekwadoru i w strefie równikowej. Wkrótce rozpoczną się też na półkuli północnej, gdzie produkuje się większą część światowego ryżu. Według wstępnych prognoz FAO, światowa produkcja ryżu może wzrosnąć w 2007 r. do 423 mln ton, czyli o ok. 3 mln ton więcej niż w 2006 r.

Źródło: farmer.pl