Głównym powodem korekty w dół prognozy zbiorów jest obecna susza w północnej części UE.

Niższe prognozy produkcji zbóż

Oczekiwania dotyczące zbiorów zostały znacznie obniżone dla Szwecji, Danii i krajów bałtyckich. Produkcja została również skorygowana w dół dla Niemiec i Hiszpanii, gdzie obecne deszcze przyszły zbyt późno dla pszenicy i jęczmienia.

Oczekuje się, że produkcja pszenicy (z wyłączeniem durum) wyniesie 142,4 mln t, co oznacza spadek z 144,5 mln t w ostatniej prognozie i z 142,5 mln t w 2022 roku. Produkcja jęczmienia w UE-27 + Wielkiej Brytanii w 2023 r. jest prognozowana na 56,6 mln t, w porównaniu z poprzednią prognozą 59,6 mln t i 59,3 mln t w 2022 r. Zbiory kukurydzy są obecnie postrzegane na poziomie 61,3 mln t. Poprzednia prognoza wynosiła 62,3 mln t, a zeszłoroczne zbiory wyniosły zaledwie 52,5 mln t.

Wyższe prognozy produkcji zbóż

Wyższe prognozy zbóż prognozowane są dla:

  • Węgier,
  • Rumunii,
  • Bułgarii,
  • Włoch.

W 2022 roku wymienione kraje wedle prognoz odnotują znacznie większe zbiory względem 2022 r., kiedy uprawy ucierpiały z powodu dotkliwej suszy i upałów. Oczekuje się jednak, że francuskie uprawy kukurydzy nie odbudują się w znacznym stopniu, ponieważ nasadzenia spadły z powodu wysokich kosztów nakładów. Coceral prognozuje, że bardziej ekstensywne uprawy, takie jak np. nasiona słonecznika, zastąpią część powierzchni upraw kukurydzy.

Prognoza zbiorów rzepaku w 2023 r.

Prognozuje się, że zbiory rzepaku w UE-27 i Wielkiej Brytanii wyniosą 21,0 mln t w porównaniu z 21,1 mln t w poprzedniej prognozie i 21,0 mln t w 2022 roku. Areał upraw rzepaku nieznacznie wzrósł rok do roku, niemniej plony, według prognoz, nieznacznie spadną w porównaniu z dobrym poziomem z ubiegłego roku. Jeśli obecna susza w północnej części UE utrzyma się do lipca, prawdopodobnie nastąpi dalsze obniżenie prognozy produkcji.