W opublikowanym raporcie analitycy Rabobanku zwracają uwagę na to, że po trzymiesięcznym okresie powolnych spadków cen kukurydzy i pszenicy na giełdzie w Chicago, obecny poziom cen jest już zbyt niski wobec sytuacji popytowo-podażowej na rynku. Wpłynęły na to po pierwsze skrócenie pozycji na rynkach terminowych przez inwestorów spekulacyjnych, a z drugiej strony przejściowe zwiększenie podaży ziarna związane ze zbiorami.

Zbyt niski poziom cen w ocenie autorów raportu opóźnia konieczne dostosowania po stronie popytu. W rezultacie jest on nadal dość wysoki.

- Dodatkowo może zmniejszyć się sprzedaż zboża przez rolników związana ze zbiorami i oczekiwaniami dalszych spadków cen. Kończy się też nadwyżka eksportowa w Rosji i Ukrainie. Dlatego już w czwartym kwartale 2012 r. oczekiwany jest proponowany wzrost cen zbóż. Według prognozy przeciętna cena pszenicy na giełdzie w Chicago wyniesie w czwartym kwartale 8,90 dolara za buszel wobec przeciętnej ceny w trzecim kwartale na poziomie 8,71 dolara za buszel, co oznacza wzrost o 2,2 proc. - podaje BGŻ.

Jednocześnie prognozy dotyczące roku 2013 nie są optymistyczne. Analitycy Rabobank oczekują powrotu spadków cen na światowych rynkach pszenicy i kukurydzy. - Przeciętna cena pszenicy w pierwszym kwartale 2013 r. ma wynieść 8,75 a w drugim kwartale 2013 r. 7,75 dolara za buszel. Jeśli chodzi o drugi kwartał, to jest cen znacznie niższa od obecnej wyceny kontraktów terminowych - informują przedstawiciele BGŻ.