Jak przypomina analityk Banku - Mariusz Dziwulski z Departamentu Analiz Ekonomicznych w drugim tygodniu stycznia cena pszenicy na Euronext (kontrakt marcowy) zbliżyła się do 240 EUR/t, co oznaczało najwyższy poziom od maja’13.

Źródło: Agro Nawigator
Źródło: Agro Nawigator

- Przeciętna cena skupu pszenicy w Polsce (dane MRiRW) w pierwszych 3 tyg. stycznia’20 wzrosła natomiast o 24% r/r, podobnie jak kukurydzy paszowej. Czynnikiem napędzającym wzrosty cen jest wysoki popyt eksportowy. Co prawda unijny eksport pszenicy na rynki trzecie w okresie lipiec’20-styczeń’21 (tygodniowe dane KE) zmalał o 16,8% r/r, co warunkowane było mniejszą podażą zbóż w UE, głównie we Francji i Rumunii, jednak wysyłki z Polski w analogicznym okresie zwiększyły się aż o 42% r/r. Dodatkowo dynamika cen w drugiej połowie stycznia przyspieszyła w reakcji na postanowienie wprowadzenia w Rosji podatku eksportowego na pszenicę od 1 marca 2021 w wysokości 50 EUR/t (wcześniej zadecydowano o wprowadzeniu podatku na pszenicę w wysokości 25 EUR/t od połowy lutego br.) – informuje Dziwulski.

Jak uzupełnia w Agro Nawigatorze, dodatkowo zasugerowano, że podatki te mogą zostać przedłużone na następny sezon, co przełożyło się na wzrost zainteresowania zakupem pszenicy.

Źródło: Agro Nawigator
Źródło: Agro Nawigator

- Według SovEcon w styczniu br. rosyjski eksport pszenicy mógł zwiększyć się o 57% r/r. Co więcej, od połowy marca w Rosji obowiązywać będą także podatki eksportowe dla kukurydzy (25 EUR/t) oraz jęczmienia (10 EUR/t). Wprowadzenie ograniczeń w eksporcie kukurydzy (w wys. 24 mln t) zapowiedziała Ukraina, ale limit ten jest niższy od wcześniej prognozowanego dla Ukrainy eksportu tego zboża w sez. 2020/21 – poinformował analityk.

Co ważne, USDA w styczniowym raporcie po raz kolejny obniżył prognozy dla światowych zbiorów, zbóż, głównie kukurydzy – o 9,7 mln t (do 1,134 mld t; +1,6% r/r) w relacji do prognoz grudniowych, głównie w wyniku gorszych od spodziewanych zbiorów w USA (-8,2 mln t m/m). Tym samym zapasy kukurydzy na świecie na koniec sez. 2020/21 mogą zmniejszyć się o 6,3% r/r, a relacja zapasów końcowych do zużycia kukurydzy ukształtuje się na poziomie najniższym od sez. 2013/14.

Źródło: Agro Nawigator
Źródło: Agro Nawigator

Mariusz Dziwulski zauważył też, że wzrastają koszty w przetwórstwie zbóż.

- Rosnący poziom cen zbóż negatywnie wpływa na branżę produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich oraz piekarniczą. Ceny mąki oraz cen pasz nie nadążają za wzrostami cen zbóż. Według danych MRiRW przeciętna cena mąki piekarniczej (typ 500, worki) w pierwszym tyg. stycznia wzrosła o ok. 10% r/r przy wzroście cen skupu pszenicy o 24% r/r. Popyt na pasze dla zwierząt gospodarskich jest mniejszy z uwagi na niską opłacalność chowu trzody oraz drobiu. Istotne wzrosty odnotowały także ceny śruty sojowej. Podwyżki, z uwagi na konieczność importu surowca, napędzane były również zmianami na rynkach walutowych (słabszy PLN). Sytuacja ta miała odzwierciedlenie w wynikach finansowych firm paszowych – według PONT Info w 3q20 zysk branży zmalał o blisko 60% r/r (wobec +2,6% r/r w 2q20) przy wzroście kosztów o 15,2% r/r. Zmiany cen w końcówce roku 2020 i w pierwszych tygodniach 2021 sugerują utrzymanie się gorszej sytuacji w branży – pisze Dziwulski w Agro Nawigatorze.

Giełda Rolna to miejsce, gdzie można kupić i sprzedać płody rolne.