Jak informuje FAMMU/FAPA wzrosnąć ma też produkcja wszystkich gatunków (od 5 proc. do 6 proc.). Wyjątkiem jest pszenica durum, w przypadku której prognozowany jest 7 proc. spadek zbiorów.

Zbiory pszenicy miękkiej prognozowane są na 135,6 mln ton, czyli o 6 proc. więcej w porównaniu z poprzednim sezonem. Wzrost ten będzie możliwy dzięki większemu areałowi upraw, szacowanemu na 23,3 mln ha, a także lepszemu plonowaniu.

Produkcja jęczmienia ma wynieść 55,8 mln ton, tj. o 5 proc. więcej niż w bieżącym sezonie. Bardzo atrakcyjne ceny jęczmienia i wysoki popyt eksportowy będzie zachętą do zwiększania powierzchni zasiewów tego gatunku. Szacowana jest ona na 12,7 mln ha.

Ma wzrosnąć również unijna produkcja kukurydzy. Obecnie kukurydza jest gatunkiem, którego Unia sprowadza najwięcej. Powierzchnia upraw kukurydzy prognozowana jest na 8,5 mln ha, o 6 proc. więcej.