Prognozy długoterminowe wielkości produkcji i cen to wspólny wysiłek Komisji Europejskiej oraz Instytutu Studiów Perspektyw Technologicznych działającego w ramach Wspólnego Centrum Badawczego (JRC-IPTS).

Według tego raportu produkcja zbóż w UE będzie rosła bardzo powoli i osiągnie w roku 2024 wartość 317 mln ton. Największy wzrost produkcji szacowany jest dla pszenicy oraz kukurydzy. Pozostałe zboża pozostaną praktycznie w stagnacji (wykres 1). Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost będą: zwiększone zapotrzebowanie na pasze ze strony sektora produkcji zwierzęcej, niewielki wzrost produkcji bioetanolu, ale także dobre perspektywy eksportu, głównie dla pszenicy.

Areał uprawy zbóż nie zmieni się. Wyższa produkcja, będzie efektem uzsykiwanie wyższych plonów.

W wyniku dużych zapasów ziarna w UE, powstałych na skutek wysokiego plonowania zbóż w ostatnich dwóch sezonach 2013 oraz 2014, KE nie przewiduje by rekordowe ceny sprzed kilku lat miały powrócić.

Prognozowane są raczej niższe ceny, aż do osiągnięcia stabilizacji na poziomie około 180 euro/t (wykres 2). Będzie to cena powyżej średniej wieloletniej, choć znacznie niższa niż w latach 2010-2012.