Jak poinformował PZPK, program promocji nowoczesnych technologii produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem wysokojakościowych, europejskich nasion kukurydzy i sorgo będzie realizowany w 7 krajach europejskich. W Polsce i w Niemczech działania programu koncentrują się na promocji uprawy kukurydzy; we Francji, Hiszpani i Włoszech - kukurydzy i sorga; zaś w Bułgarii i Rumunii – sorga. Podsumowanie i ocena efektów programu nastąpi po trzyletnim prowadzeniu kampanii promocyjnej.

Program promuje europejską jakość nasion kukurydzy i sorgo, a także liczne zastosowania uzyskanych z tych dwu roślin plonów.Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o agrotechnice kukurydzy i sorgo, w tym zwłaszcza o nowoczesnych odmianach dostosowanych do modelu produkcji w poszczególnych krajach.

Kraje docelowe wybrano do realizacji ze względu na przydatne do uprawy warunki klimatyczne, zakładany potencjalny wzrost powierzchni uprawy oraz osiągany już dziś poziom produkcyjny. Produkcja nasion w Unii Europejskiej stoi na wysokim poziomie; w szczególności jest dobrze dostosowana do klimatu krajów członkowskich oraz specyficznych zastosowań kukurydzy i sorgo. Celem tej kampanii jest poszerzenie wiedzy rolników, handlowców i innych specjalistów z branży rolniczej, a także całego społeczeństwa odnośnie jakości europejskich nasion kukurydzy i sorgo oraz szeregu zalet kukurydzy i sorgo, czyniących je „roślinami przyszłości”.

Zwiększając areał uprawy kukurydzy i jej wydajność zmniejszymy deficyt bilansu handlowego UE w zakresie ziarna kukurydzy i sorgo, zaś dzięki wysokiej wydajności paszowej z 1 ha na uwolnionej powierzchni będzie możliwe zwiększenie np. krajowych roślin białkowych i poprawa bioróżnorodności.

Na terenie Polski, w ramach realizowanego programu promującego wiedzę i zwiększanie powierzchni uprawy kukurydzy, odbywać się będą corocznie :
- polowe prezentacje odmian połączone ze spotkaniami z rolnikami,
- seminaria i szkolenia z zakresu gospodarczego znaczenia kukurydzy,
- w prasie i Internecie będą ukazywać się artykuły promujące uprawę kukurydzy.

W związku z projektem na rok 2021 zostały zaplanowane Dni kukurydzy organizowane przez PZPK w :

  • 10 września a RZD Osiny należącym do IUNG-PIB Puławy – woj. lubelskie.
  • 12 września Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  Szepietowo -woj. podlaskie.
  • 19 września w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Minikowo woj. Kujawsko-pomorskie.

Podczas Dni  Kukurydzy w Szepietowie i Minikowie odbywać się będzie promocja programu unijnego” Kukurydza ziarnem przyszłości”

 

 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych