Fuzariozy kłosów występują co roku. Presja tej choroby jest jednak ściśle uzależniona jest między innymi od warunków meteorologicznych jakie panują w czasie kłoszenia zbóż. One bowiem decydują o rozprzestrzenianiu się zarodników tych patogenów.

Najsilniej kłosy porażane są, gdy w czasie kwitnienia rośliny zbożowej panuje wysoka wilgotność powietrza, a temperatura przekracza 15 °C (optymalna 20-25 °C). Takie warunki muszą się utrzymywać przynajmniej przez 24 h.

Do silnych infekcji może dojść jeśli w tym okresie panuje deszczowa pogoda. Zarodniki konidialne tych grzybów przenoszą się bowiem wraz z kroplami deszczu na kłosy.

Po deszczach z kolei z perytecjów (rodzaj owocnika grzyba) uwalania się z kolei ogromna ilość kolejnych zarodników, które tym razem już za pomocą wiatru mogą przemieszczać się na duże odległości i osadzać się na kłosach dokonując kolejnych infekcji.

Wzrost grzybni po wykiełkowaniu zarodnika również jest ściśle uzależniony temperatury i wilgotności powietrza. Większość gatunków Fusarium najintensywniej rozwija się w temperaturze w przedziale 20-25 °C.