Jedynie w jednej firmie odnotowaliśmy zwyżkę, o 10 zł na tonie, ceny pszenicy konsumpcyjnej, a w dwóch podwyżkę o 20 zł cen rzepaku. W pozostałych bez zmian.

A jak wyglądał ten rok pod względem cen?

Przypominany, że na przykład w trzeciej dekadzie marca w firmach skupowych nie było ruchu. Rolnicy rzadko decydowali się na sprzedaż ziarna. Poza tym wiele firm wstrzymało zakup surowca ze względu na rozpoczynającą się u nas pandemię koronawirusa. Cena pszenicy konsumpcyjnej w badanych przez nas skupach była bardzo zróżnicowana, bo wahała się od 600 do 840 zł/t netto. Średnio jednak kosztowała 720 zł/t. Z początkiem kwietnia ceny wzrosły i w portach dochodziły nawet do 900 zł/t netto. Znacznie wzrósł eksport zbóż.

W trzeciej dekadzie czerwca, niedługo przed żniwami, ceny pszenicy w Polsce ulegały obniżkom po silnych wzrostach odnotowanych w kwietniu i maju, niemniej były wciąż o kilka proc. wyższe niż przed rokiem.

W sierpniu w badanych przez nas punktach skupu pszenica konsumpcyjna kosztowała od 640 do 700 zł/t netto, pszenica paszowa od 550 do 660, pszenżyto od 480 do 570, jęczmień od 500 do 570, owies od 400 do 500 i żyto od 396 do 530.

W październiku nastąpił wzrost cen pszenicy. Przeważnie tona tego gatunku kosztowała 800 zł netto. Mimo zbiorów kukurydzy jej nasiona również były drogie. W listopadzie cena ziarna pszenicy drożała, aż do poziomu blisko 900 zł/t, a w grudniu nastąpił delikatny spadek i obecnie utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Polska w tym roku bardzo dużo wyeksportowała zbóż.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 22 grudnia 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 770.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie
- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka
- pszenica konsumpcyjna – 840,
- żyto konsumpcyjne – 600.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 740,
- pszenżyto – 600,
- żyto – 480,
- kukurydza mokra – 500,
- jęczmień paszowy – 550.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 700.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- żyto konsumpcyjne – 620.

Elewarr Nowe Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 810,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 640,
- żyto paszowe – 520,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- jęczmień konsumpcyjny – 640,
- jęczmień paszowy – 620.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna - 810-830,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 680,
- żyto paszowe – 550,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- jęczmień konsumpcyjny – 650,
- rzepak – 1750,
- kukurydza sucha – 750.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 780,
- pszenżyto – 660,
- żyto paszowe – 550,
- jęczmień konsumpcyjny – 660,
- rzepak – 1700,
- kukurydza sucha – 710.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 640,
- jęczmień paszowy – 625,
- rzepak – 1790,
- kukurydza mokra – 490,
- kukurydza sucha – 720 (styczeń).
PROCAM
- pszenica konsumpcyjna - 840-870,
- pszenica paszowa - 790-830,
- pszenżyto - 660-710,
- żyto konsumpcyjne - 560-600,
- jęczmień konsumpcyjny – 620,
- rzepak – 1700,
- kukurydza sucha - 700-750,
- groch – 980,
- bobik – 950.

PHU Łukasz Kaczmarek
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 640,
- jęczmień paszowy – 650.

Street retail
- rzepak – 1790.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 800,
- pszenżyto – 650,
- żyto paszowe – 550,
- żyto konsumpcyjne – 570,
- jęczmień paszowy – 650,
- rzepak – 1800,
- kukurydza sucha – 760.

AGROCHEM Puławy
- pszenica konsumpcyjna – 850,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 700,
- żyto konsumpcyjne – 580,
- jęczmień konsumpcyjny – 670,
- rzepak – 1740,
- kukurydza sucha – 740,
- owies – 610,
- groch – 920.

WIPASZ S.A.
- pszenica paszowa - 800,
- pszenżyto - 700,
- żyto paszowe - 600,
- jęczmień paszowy - 680.

Firma Szmidt
- kukurydza mokra – 500,
- kukurydza sucha – 770.

PHUT Siembida
- pszenica paszowa - 780,
- pszenżyto - 630,
- żyto paszowe - 480,
- jęczmień konsumpcja - 630,
- rzepak - 1700,
- owies - 500.

Płody rolne możesz sprzedać na giełdarolna.pl.